وکیل اثبات اقرارنامه

وکیل اثبات اقرار به بخشش مهریه

بهترین وکلای مشهد در امور خانواده

 

مشاوره و وکالت  تخصصی دعاوی خانواده

09155003417     253 20 360 051

وکیل دعاوی خانواده

آیا دعوای تنفیذ اقربارنامه قابل استماع می باشد یا خیر؟

طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 ،

دادگاه مرجع رسیدگی به دعاوی و امور حسبی است.

تنفیذ اقرار، به این معنا که کسی تنها احراز اصالت اقرار را از دادگاه درخواست کند

، اساسا دعوی نیست. زیرا از یک سوء اقرار جزء ادله اثبات دعاوی آمده است

طبق تعریف قانونی، دلیل عبارت از امری است

که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند.

 

اقرار

بنابراین، اقرار مانند دیگر دلایل،باید در هنگام رسیدگی به دعوی و به عنوان وسیله ی اثبات آن به کار گرفته شود ونمی تواند مستقلا مبنای رسیدگی باشد.از سوی دیگر، احراز درستی اقرار و رعایت شرایط آن،یا ادعای بی اعتباری آن امری است که می بایددر هنگام رسیدگی به دعوای اصلی و به عنوان  موضوعی فرعی مورد رسیدگی قرار گیرد و نمی توان بدون طرح هیچ دعوایی، دادگاه را تنها برای رسیدگی به اصالت دلایل مشغول کرد؛ چنانکه در مورد سند (ماده 1284 ق.م.) یا شهادت (ماده 229 ق.آ.د.م.) نیز همین گونه است.

 

 وکیل حقوقی

به عنوان مثال، اصالت سند هنگامی بررسی می شود

که سندی برای اثبات دعوایی مورد استناد قرار گرفته است

و نمی توان به عنوان امری مستقل، احراز اصالت سند را خارج از دعوای اصلی خواست (مواد 216 به بعد ق.آ.د.م.)

با وجود این، درخواست اجرای مفاد اقرار،

امری است که در قالب دعوی قرار می گیرد و مستقلا قابل طرح خواهد بود.

در چنین صورتی، اقرار دلیل اثبات حق مدعی و تکلیف طرف مقابل او خواهد بود

و در جایگاه حقیقی خود می نشیند.

بنابراین، باید گفت درخواست احراز  اصالت اقرار (تنفیذ اقرار)،

به عنوان امری مستقل قابلیت رسیدگی ندارد، اما درخواست اجرای مفاد آن همواره ممکن خواهد بود.

 

وکیل خانواده در مشهد

پس به عنوان مثال:اگر زنی با سندی عادی یا به طور شفاهی به بخشش مهریه ی خود اقرار کرده باشد،شوهر او نمی تواند به عنوان دعوایی مستقل، احراز اصالت اقرار را از دادگاه بخواهد.اما اگر زن یا وکیل مهریه در مقام مطالبه ی مهریه برآمد،شوهر نیز می تواند برای اثبات سقوط تعهد خود، به اقرار وی استناد کند.در چنین زمانی، دادگاه به اصالت دلایل استنادی طرفین از جمله اقرار نیز رسیدگی خواهد کرد.

 

 وکیل حقوقی در مشهد ، حفظ دلایل و جلوگیری از نابودی آنها،

ساز و کار ویژه خود را دارد و در قالب دعوی نمی آید. این ساز و کار،

تامین دلیل است (مواد 149 تا 155 ق.آ.د.م.) که صرفا ناظر به حفظ ادله است

و هرگز نقشی در احراز اصالت یا اعتبار آنها ندارد (ماده 149 و 155 ق.آ.د.م.).

 

دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button