مدت اعتبار حکم طلاق

ماده 33 قانون حمایت از خانواده

شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام ‌خواهی است.

هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود،

در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود،

 سردفتر به زوجین ابلاغ می ‌ کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند.

در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه،

صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود و مراتب به زوج ابلاغ می‌گردد.

در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به‌عمل می ‌ آید.

تبصره

دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رای صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

وکیل دادگستری در مشهد

وکیل دادگستری در مشهد در این مورد می گوید : گواهی عدم امکان سازش طبق ماده 26 قانون حمایت خانواده  یا با توافق طرفین در طلاق  یا در صورتی که طلاق به در خواست زو ج باشد صادر می شود  و طبق ماده34 این قانون گواهی مذکور باید به قطعیت برسد تا لازم الاجرا شود ، اعم از اینکه به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی موکل یا وکیل دادگستری در مشهد  باشد یا پس از تجدید نظر خواهی قطعی شود.

مستند به ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی  در صورتی که طرفین یا وکیل طلاق توافقی در مشهد با توافق کتبی  حق تجدید نظر خواهی خود را ساقط کرده باشند ، تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نیست.

وکیل خوب برای طلاق در مشهد

در مورد ویژگی های وکیل خوب برای طلاق در مشهد قبلا زیاد صحبت کردیم و گفتیم که یک وکیل خوب طلاق ، دعاوی خانواده را به خوبی مدیریت می کند و  پرونده ایی که در استای احقاق حق موکل لازم است اقدام می کند تا هزینه های طلاق به صورت بیهوده به موکل تحمیل نشود.

وکیل خانواده در مشهد  بایستی به فکر حفظ کانون خانواده باشد و از همان ابتدا به طلاق راهنمایی نکند. مگر اینکه دلیل محکمه پسند  یا منطقی برای جدایی داشته باشند و یا کراهت داشته باشند و همدیگر را نخواهند که بهتر است قبل از اقدام قانونیاز یک وکیل خوب پایه یک در مشهد که در حوزه پروند های خانواده در مشهد تخصص دارد ،کمک بگیرند

دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button