امتناع از تحویل طفل ، ماده 632

اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در مطالبه اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند امتناع کند

به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس

یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

امتناع از تحویل طفل
امتناع از تحویل طفل

وکیل نفقه در مشهد

وکیل حضانت

وکیل کیفری

آرای دیوان عالی کشور:

ماده واحده(قانون مجازات اسلامی سابق)

چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه، حضانت طفل به عهده کسی قرار گیرد

و پدر یا مادر و یا شخص دیگری مانع اجرای حکم شود و یا از استرداد طفل امتناع ورزد

دادگاه صادر کننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می نماید

و در صورت مخالفت به حبس تا اجرا حکم محکوم خواهد شد.

 

آرای دیوان عالی کشور:

رای مجموعه روش های دیوان عالی: خودداری از تسلیم طفل صغیر به خویشان او شامل پدر نیست

(اگر پدر خودداری کند جرم نیست.)

 

نظریات مشورتی:

(نظریه شماره: 7153/7 مورخه 1377/12/8)

ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب سال 1365به وسیله ماده 632 ق.م.ا. نسخ نشده

و هریک در جای خود قابل اعمال است،

در صورت خودداری از تحویل طفل برای ملاقات به نحوی که در حکم مقرر شده است

بیشتر بدانید
تجاوز به عنف و مجازت آن - وکیل در مشهد

دادگاه باید طبق ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 اقدام نماید.

 

(نظریه شماره: 2882/7 مورخه 1381/4/6)

خودداری پدر از تحویل طفل به مادر به نحوی که در حکم حضانت دادگاه مقرر شده مشمول مقررات ماده 14 قانون

حمایت خانواده مصوب 1353/11/15 خواهد بود.

 

نشست های قضایی:

سوال: به موجب دستور موقت صادره از سوی دادگاه خانواده، طفل شش ماهه باید به مادرش تحویل شود.

مامورین جهت اجرای دستور موقت مراجعه کنند، زوج بدوا از تحویل طفل خودداری می کند، مددا دادگاه دستور می دهد

که با توسل به قوه قهریه حکم صادره اجرا شود. زوج طفل را پنهان می کند و دستور بلا اجرا باقی می ماند.

در این وضعیت و با این کیفیت آیا عمل زوج عنوان مجرمانه دارد؟گ

آیا عمل وی را می توان تحت عنوان مقاومت و تمرد موضوع ماده 607 قانون مجازات اسلامی یا امتناع از تحویل طفل

سپرده شده موضوع ماده 632 قانون مذکور تلقی کرد؟

آیا مطابق ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب سال 1351 با زوج برخورد کرد؟

جواب (نظر اکثریت – نشست قضایی دادگستری ارومیه، تیر85)

این عمل سپرده شدن محسوب نمی شود و منصرف از ماده 632 است.

همچنین عمل مزبور مقاومت هم محسوب نمی شود زیرا در مقاومت اقدام و فعل مثبت مادی مصداق دارد. چون موضوع،

بیشتر بدانید
ازدواج در زمان علقه زوجیت - وکیل در مشهد

دستور موقت است، منصرف از ماده واحده قانون حضانت می باشد و قابل اجرا نیست

چرا که ماده واحده موضوعا ناظر به حکم صادره از سوی دادگاه خانواده و دستور موقت ماهیتا با حکم متفاوت است

و در امور جزایی و مواردی که منجر به بازداشت و سلب آزادی شود باید تفسیر به قدر متیقن و مضیق کرد

و این نظر منطبق با اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم است.

 

سوال: چنانچه مطابق دستور دادگاه حضانت طفل به عهده یکی از زوجین قرار گیرد و حق ملاقات برای طرف دیگر مقرر شود،

اگر کسی که حضانت به عهده اوست مانع این ملاقات شود آیا اعمال ماده 632 قانون مجازات اسلامی در مورد او جایز

است؟

جواب (نشست قضایی دادگستری استان تهران)

نظر اکثریت: ماده 632 قانون مجازات اسلامی مربوط به سپردن طفل به کسی و امتناع آن کس از زمان مطالبه آن طفل

است و شامل ممانعت از ملاقات طفل نمی شود.

ممانعت از ملاقات طفل از لحاظ کیفری ممکن است با مقررات دیگری منطبق باشد.

نظر اقلیت: چون ملاقات طفل حق والدین است و فی الواقع مطالبه طفل هم می باشد ولو برای مدت کوتاه،

چنانچه طرف دیگر مانع این امر شود

مطابق ماده 632 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است.

بیشتر بدانید
واخواهی - وکیل مشهد

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس