تماس با ما

تماس با ما

 

پیچیدگی روابط انسانها از یک طرف و گستردگی شاخه های حقوق از طرفی دیگر ، ما را بر آن داشت که به حرفه وکالت نگاه تخصصی داشته باشیم ، و مشکلات واختلافات هموطنان عزیز را با توجه به نوع پرونده به وکلای متخصص مجموعه ارجاع داده تا میزان موفقیت در پرونده ها را افزایش داده و رضایت مراجعه کنندگان را ، که در واقع سر لوحه کار ماست ، نیز فراهم آوریم.
وکیل مدافع ، تیمی متخصص از وکلای پایه یک آقا و خانم عضو رسمی کانون وکلا با انجام کار گروهی وتخصصی آماده اراءه خدمات حقوقی به هموطنان عزیز در سراسر کشور نیز می باشند.

 

بین فرامرز عباسی۱۹ و ۲۱ مجتمع خاتم – طبقه سوم – واحد چهار

دفتر وکالت موسسه حقوقی آریا سیما عدالت ( با تعیین وقت )

 

ثابت: 36020253 – 051
همراه: 09155003417

ایمیل: vakilmodafe.ir@gmail.com