در میان پرونده های موجود در محاکم قضایی بیشترین تعداد مربوط به دعاوی خانواده میباشد و با توجه به حساسیت و ازدیاد قوانین مربوط به این دعاوی و همچنین ابلاغ قانون حمایت از خانواده در چند سال گذشته، داشتن احاطه و آگاهی بر تمام جوانب قانونی آن برای احقاق حق و رسیدن به نتیجه مورد نظر در دادگاه لازم و ضروریست. بنابراین توصیه می شود در این پرونده ها حتما از وکیل متخصص در امور خانواده کمک بگیرید تا شما را به حقوق قانونی خود برساند. بعضی از دعاوی مهم خانواده:طلاق ، فسخ نکاح ، نفقه ، اعسار، استرداد جهیزیه ، حضانت ، ملاقات ، اجازه ازدواج مجدد ، اثبات نسب‌‌ ، حکم رشد و …

Criminal Defence

Your life can change in an instant. From DWI to assault to felony offenses, being charged with a crime can threaten your family, your livelihood, and your freedom. The attorneys at T&J Law Office understand the criminal justice system and what is at stake for each and every one of our clients. We will not only protect your rights inside the courtroom, but will work to ensure that you have the best possible outcome in every area of your life affected by criminal charges, be it your driving rights, an employment issue, family issues, or a no-contact order.

Call T&J Law Office and set up a no-cost consultation if you’ve been charged with:

DWI
Assault
Traffic offenses
Drug crimes
Theft
Domestic assault
Probation violation
Sex crimes
If you have been injured as a result of the wrongdoing of another, you could be entitled to money compensation. Contact The Law Offices of T&J. today to set up a free consultation!

Our lawyers practicing in this area include:

[iconbox tag=”h5″ text=”View Profile” title=”Nuno Rodrigues” image=”270″ link=”http://vakilemashhad.ir/member/nuno-rodrigues/”]Tel : 666-888-999
support@linethemes.com[/iconbox]
[iconbox tag=”h5″ text=”View Profile” title=”Shekhzada Naeem” image=”266″ link=”http://vakilemashhad.ir/member/shekhzada-naeem/”]Tel : 666-888-999
support@linethemes.com[/iconbox]
[iconbox tag=”h5″ text=”View Profile” title=”Chandanss Sahoo” image=”264″ link=”http://vakilemashhad.ir/member/chandanss-sahoo/”]Tel : 666-888-999
support@linethemes.com[/iconbox]
Call Now Buttonتماس