پرونده های کیفری به دلیل اینکه با آبرو،حیثیت و جان انسانها در ارتباط است و مجازات هایی از قبیل:حبس ،شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی و استخدامی را به دنبال دارد از اهمیت بالایی برخوردار هستند طوری که ممکن است سرنوشت فرد را د تغییر دهد . موسسه حقوقی آریا در راستای تحقق عدالت با داشتن دانش کیفری قوی و روحیه کار جمعی نهایت سعی و تلاش خود را به کار برده تا افرادی را که به دلیل نااگاهی و اوضاع و احوال خاصی مرتکب جرم شده اند و مجازات نگردند.بعضی از دعاوی مهم کیفری:قتل،کلاهبرداری،سرقت،خیانت درامانت،رابطه نامشروع،فریب در ازدواج،شرب خمر و…

پرونده های کیفری به دلیل اینکه با آبرو،حیثیت و جان انسانها در ارتباط است و مجازات هایی از قبیل:حبس ،شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی و استخدامی را به دنبال دارد از اهمیت بالایی برخوردار هستند طوری که ممکن است سرنوشت فرد را د تغییر دهد .گروه وکلای برتر در راستای تحقق عدالت با داشتن دانش کیفری قوی و روحیه کار جمعی نهایت سعی و تلاش خود را به کار برده تا افرادی را که به دلیل نااگاهی و اوضاع و احوال خاصی مرتکب جرم شده اند و مجازات نگردند.

 

Call Now Buttonتماس