صلاحیت رسیدگی به دعاوی - وکیل در مشهد - وکیل خوب در مشهد

پست های مشابه در وکیل مدافع

صلاحیت رسیدگی به دعاوی – وکیل در مشهد – وکیل خوب در مشهد

وبلاگ، ,

صلاحیت رسیدگی به دعاوی

صلاحیت رسیدگی به امور قضایی به دو دسته تقسیم میشود:

1. صلاحیت ذاتی

2. صلاحیت محلی

 

صلاحیت ذاتی 

صلاحیت ذاتی دارای سه مولفه است:

1.صنف ( قضایی یا اداری )

2.نوع (عمومی یااختصاصی )

3.درجه ( بدوی یا تجدیدنظر )

 

 تقسیم بندی مراجع از حیث صنف:

مراجع قضایی:مانند دادگاه ها و شورای حل اختلاف

مراجع اداری: مانند دیوان عدالت اداری

 

 تقسیم بندی مراجع از حیث نوع:

1.مراجع عمومی:مراجعی که صلاحیت رسیدگی به تمامی دعاوی و اختلافات را دارند جز آنچه به موجب قانون در صلاحیت سایر مراجع میباشد.

2. مراجع استثنائی (اختصاصی):مراجعی که فقط صلاحیت رسیدگی به موضوعاتی را دارند که صراحتا طبق قانون در صلاحیت آنها میباشد.

 

تقسیم بندی مراجع از حیث درجه:

مراجع رسیدگی دارای سلسله مراتبی است که باید رعایت شوندکه به تالی و عالی تقسیم میشوندشورای حل اختلاف و محکمه عمومی مرجع تالی و دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور مرجع عالی میباش

 

2⃣صلاحیت محلی :

حکام مربوط به صلاحیتها :

صلاحیت مربوط به دعاوی منقول:

1.این دعاوی در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح میشود.

2. اگر خوانده در ایران اقامت نداشت اگر در ایران محل سکونت موقت دارد دعوا در آن محل اقامه میشود و چنانچه محل سکونت نیز نداشته باشد ولی مال غیر منقول داشت در دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن است اقامه میشود.

3. اگر خوانده در ایران مال غیر منقول نداشت،خواهان در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوا میکند.

4. اگر خواهان در ایران محل اقامت نداشت در این حالت هریک از دادگاههای عمومی ایران صالح به رسیدگی میباشند.

 

صلاحیت محلی در دعاوی غیر منقول:

 

1.در صلاحیت داذگاه محل وقوع مال غیرمنقول است.

2.اصحاب دعوا نمیتوانند بر خلاف آن توافق کنند.

3. اگر دعوا مربوط به اموال غیر منقولی باشد که در حوزه های مختلفی قرار دارند خواهان میتواند به دادگاه واقع در حوزه هرکدام از آن اموال که بخواهد مراجعه کند.

اگرخواسته هم مربوط به اموال منقول و هم مربوط به اموال غیرمنقول باشد در دادگاهی اقامه میشود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده است به شرطی که هر دو دعوا از یک منشا باشد.
وچنانچه از یک منشا نباشد دو دعوا را از هم جدا کرده و هرکدام را در دادگاه صالح خودش طرح میکنیم.

صلاحیت محلی در دعاوی تجاری:

خواهان برای طرح دعوا میتواند به هریک از این دادگاهها مراجعه کند:

1⃣دادگاه محل انعقاد عقد

2⃣دادگاه محل اجرای تعهدات قراردادی

3⃣ دادگاه محل اقامت خوانده

 

صلاحیت محلی در دعوای مطالبه وجه چک:

1.دادگاه محل صدور چک

2. دادگاه محل استقرار بانک

3. دادگاه محل اقامت خوانده

4. اگرخواندگان متعدد باشند خواهان در دادگاه محل اقامت هرکدام که خواست میتواند اقامه دعواکند.

صلاحیت محلی درخواست تامین دلیل::

این درخواست در صلاحیت دادگاهی است که دلیل مورد درخواست در حوزه آن واقع شده است و تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف میباشد.

 

صلاحیت محلی دعاوی راجع به ترکه:

1دعاوی راجع به ترکه در صلاحیت دادگاه آخرین محل اقامت متوفی میباشد.

2. اگر آخرین اقامتگاه متوفی مشخص نباشد دادگاه محل آخرین سکونت متوفی صالح است.

3. اگر متوفی اقامتگاه یا محل سکونت نداشت دادگاهی که ترکه در حوزه آن واقع است صالح است.

 

صلاحیت محلی دعاوی راجع به ورشکستگی:

1.در محل اقامت تاجر متوقف یا ورشکسته

2.اگر تاجر در ایران اقامتگاه نداشت دادگاهی که در آن حوزه برای معاملات شعبه یا نمایندگی دارد.

 

صلاحیت محلی دعاوی ناشی از تعهدات شرکت:

1.دادگاه محل انعقاد عقد

2. دادگاه محل تسلیم کالا

3.دادگاه محل تادیه پول

4. دادگاه محل اقامت خوانده

 

مشاوره حقوقی تلفنی در مشهد 09155003417

 

 


0 دیدگاه

آخرین دیدگاه‌ها

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0دیدگاه فرستاده شده است.
تماس