وکیل در مشهد

بهترین وکیل طلاق در مشهد

وکیل خوب پایه یک دادگستری در مشهد

 

طلاق حکمی و قراردادی

خلاصه دادنامه
طلاق حکمی (طلاق موضوع ماده 1130 قانون مدنی) و طلاق قراردادی (طلاق موضوع ماده 1119 قانون مدنی) از حیث آثار و احکام و نحوه اجرا متفاوت از یکدیگر هستند: در طلاق قراردادی، در مقام اجرایِ گواهیِ عدم امکان سازش، زوجه مجاز به اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط جهت اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود است اما در طلاق حکمی، زوج ملزم به مطلقه نمودن زوجه خواهد بود که در صورت امتناع ایشان، زوجه از طرف دادگاه، از باب ‌الحاکم ولی الممتنع، مطلقه خواهد شد.

تاریخ رای نهایی: 1392/06/09
شماره رای نهایی: 9209970906800811

 

 رای دیوان

دادنامه شماره 1888 ـ 29/11/91 شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در جهت تأیید رأی بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوجه فرجام‌خوانده انشاء گردیده واجد ایراد قانونی بوده و درخور نقض می‌باشد زیرا زوجه فرجام‌خوانده به شرح دادخواست نخستین، به لحاظ محکومیت کیفری زوج فرجام‌خواه به تحمل ده سال حبس به جرم اعتیاد و مباشرت در حمل و نگهداری هروئین با استناد به اعلام وضعیت زندانی به شماره 1891619 الف اجرای احکام دادسرای ناحیه 9 و نیز عسر و حرج خود مستنداً به بند 8 ماده 8 قانون حمایت خانواده و مواد 1130 و 1133 قانون مدنی درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق نموده است.

دادگاه بدوی به موجب دادنامه شماره 1414 مورخ 6/9/91 خواسته خواهان را با دلایل ابرازی مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به مواد 1119 و 1129 و 1130 و 1133 و 1146 قانون مدنی، گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق خلع صادر نموده و دادنامه مزبور هم به موجب دادنامه فرجام‌خواسته عیناً مورد تأیید قرار گرفته است در حالی‌که :

اولاً

زوج فرجام‌خواه محکومیتی بر پرداخت نفقه زوجه نداشته و چنین حکمی در پرونده مشهود نیست لذا استناد دادگاه به ماده 1129 قانون مدنی فاقد وجاهت می‌باشد. ثانیاً ـ نامه شماره 1891619 الف اجرای احکام دادسرای ناحیه 9 در خصوص وضعیت کیفری زوج فرجام‌خواه که مورد استناد وکیل طلاق زوجه در دادخواست بوده در پرونده امر موجود نبوده و پاسخ واصله از اداره تشخیص هویت هم گویای سابقه کیفری فرجام‌خواه و نوع بزه ارتکابی وی و میزان محکومیت وی نمی‌باشد و فقط به ذکر این‌که نامبرده دارای سابقه می‌باشد اکتفا شده است و احراز دادگاه در تشخیص نوع جرم ارتکابی فرجام‌خواه و میزان محکومیت کیفری ایشان مستند به ادله کافی نبوده و به علاوه در دادنامه بدوی با وصف استناد به ماده 1119 قانون مدنی معلوم نشده که سابقه کیفری فرجام‌خواه موجب تحقق کدام‌یک از شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند ازدواج فی‌مابین زوجین بوده و زوج فرجام‌خواه از کدام‌یک از شروط مذکور تخلف نموده است، از این رو ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم از مراجع قانونی ذی‌ربط سوابق کیفری زوج فرجام‌خواه را استعلام و پس از معلومیت آن و نوع جرایم ارتکابی و میزان محکومیت کیفری ایشان و احراز تحقق یا عدم تحقق شرط ضمن عقد نکاح نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید.

ثالثاً

در دادنامه بدوی مستنداً به مواد 1119 و 1130 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر شده بدون این‌که دادگاه نحوه اجرای طلاق را معلوم دارد و چون طلاق حکمی (طلاق موضوع ماده 1130 قانون مدنی) و طلاق قراردادی (طلاق موضوع ماده 1119 قانون مدنی) از حیث آثار و احکام و نحوه اجرا متفاوت از یکدیگر بوده و در دادنامه بدوی معلوم نشده که در مقام اجرای گواهی عدم امکان سازش کدام‌یک از طلاق‌های مذکور بایستی واقع شود لذا ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم در رأی صادره معلوم دارد که در مقام اجرای گواهی عدم امکان سازش آیا زوجه مجاز به اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط جهت اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود می‌باشد یا این‌که زوج فرجام‌خواه ملزم به مطلقه نمودن زوجه خواهد بود که در صورت امتناع ایشان زوجه از طرف دادگاه از باب الحاکم ولی الممتنع مطلقه خواهد شد .

بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به‌مراتب اشعاری اصدار یافته به علت نقص تحقیقات و رسیدگی واجد ایراد قانونی بوده و قابلیت ابرام را ندارد و مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد تا پس از انجام موارد مرقوم در فوق بر اساس نتیجه محصله نسبت به صدور رأی شایسته اقدام نماید.
🔹رییس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور ـ مستشاران

 

tag ; وکیل در مشهد ، وکیل خوب در مشهد

دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button