شهریور 1, 1398

مطالبه نفقه

  • توسط وکیل مشهد
  • ۳ ماه قبل
  • 0
مطالبه نفقه

مطالبه نفقه

مطالبه نفقه

مطالبه نفقه

در قانون مدنی و کیفری ایران نسبت به پرداخت نفقه تأکید بسیار شده است و  نتیجه این است که مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعیو قانونی همسر خود که شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن: از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل، هزینه های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض میباشند که شوهر مکلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد و این الزام تنها در ازدواج دائم بر عهده شوهر بوده و در نکاح منقطع، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست و نفقه زوجه نیز در شرایطی که قانون مشخص نموده بر عهده زوج می باشد در شرایطی که زوج از پرداخت نفقه خودداری نماید یا زن مستحق دریافت نفقه  باشد موجبات طرح دعاوی خانوادگی از جمله مطالبه نفقه یا دعوای تمکین توسط وکیل نفقه در مشهد طرح می شود.

 

نفقه یعنی چه

«نفقه» در لغت به معنای هزینه، خرج و تامین روزی و مایحتاج زندگی است

و الزام حقوقی پرداخت نفقه از نظر شرع دارای سه مبنای نص صریح، روایات و اجماع می باشد.

در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی در تعریف نفقه آمده است: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف متناسب با وضع زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث خانه و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.» بنابراین، به محض وقوع نکاح تکالیف قانونی و شرعی زوجین نسبت به هر کدام آغاز می گردد و یکی از آن وظایف شرعی و قانونی پرداخت نفقه به زوجه نکاح دائم می باشد. همان طور که در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی به طور صریح بیان نموده است که در زمان عقد دائم پرداخت نفقه زن به عهده شوهر است. ظاهرا برخلاف عرف موجود در جامعه قانون گذار بنای آغاز و انجام وظایف زوجیت را به محض ایجاد (عقد) نکاح می داند.

از نظر وکیل طلاق در مشهد عدم پرداخت نفقه به مدت 6 ماه باعث ایجاد شط ضمن عقد وکالت در طلاق برای زوچه میگردد.

شرایط نفقه گرفتن

به محض اینکه عقد ازدواج صورت پذیرفت و زوجین زندگی زناشویی خود را آغاز نمودند زوجه به شرط تمکین مستحق نفقه میباشد.تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای وظایف زوجیت به حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر تعبیر شده است که باید از سوی زوجه عملی گردد مگر آنکه عذر موجه و قانونی محکمه پسندی وجود داشته باشد همان طور که ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی بیان میدارد؛ هرگاه زن بدون مانع نامشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود مانند اینکه زوجه در منزلی که شوهر برای وی تعیین نموده، سکنی ننماید البته اگر بودن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسکن على حده ای اختیار کند.

 

مسکن مستقل

و در صورت ثبوت منطقه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد

و مادام که زندر بازگشتن به منزل مزبور معذور باش نفقه بر عهده شوهر خواهد بود

تکلیف پرداخت نفقه زوجه در عقد دائم ناشی از حکم قانونی است و ریشه قراردادی ندارد

به همین دلیل طرفین ضمن عقد نکاح یا بعد از آن حق اسقاط این تکلیف را ندارند.

از نظر وکیل دادگستری در مشهد این قانون امرانه است و توافق برخلاف آن معتبر نیست

وجود این قاعده حقوقی علاوه بر ضمانت اجرای کیفری که در ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ بیان شده است

دارای ضمانت اجرای حقوقی مقرر در مواد ۱۱۱۱و ۱۱۲۹ قانون مدنی می باشد؛

لیکن در مواردی به زوج اجازه داده شده که نفقه به زوجه پرداخت ننماید از جمله موردی است

که زوجه بدون دلیل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترک

و در خانه پدر ومادر خویش اقامت کند؛ چرا که در این صورت ناشزه محسوب و مستحق نفقه نیست.

 

نفقه در زمان حق حبس

تا قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۶۳ مورخ ۷۸/ ۲ / ۱۴ صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور

اعمال حق حبس در مورد مهریه مطابق ماده ۱۰۸۵ ق.م.ا. در حکم ناشزه بودن نسبی زن محسوب شده

و زن حق طرح شکایت کیفری از بابت ترک انفاق را نداشته

و صرفا میتوانست از حیث جنبه حقوقی نسبت به مطالبه نفقه اقدام نماید.

که خوشبختانه به تصریح تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱این رأى نسخ ضمنی شده

بنابراین، زوجه تا زمانی که در دوران عقد به سر می برد و حتی باکره می باشد

می تواند به جهت عدم دریافت نفقه شکایت کیفری مطرح نماید و موضوع واجد وصف کیفریمیباشد.

 

نفقه پس از طلاق

در طلاق رجعی در زمان عده (سه ماه و ۱۰ روز پس از ثبت طلاق) مرد باید به همسرش نفقه بپردازد؛

لیکن در طلاق بائن و فسخ نکاح نفقه ای به زن تعلق نمی گیرد و قانون گذار در ماده ۱۱۰۹ در اینخصوص بیان داشته که:

«نفقة مطلقة رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد؛

لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد

مگر در  صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حملحق نفقه خواهد داشت.»

از نظر وکیل طلاق توافقی در مشهد در طلاق خلع یا همان توافقی اصولا زوجه نفقه دریافت نمی کند.

 

 نفقه در عقد موقت

در صورتی که زنی به عقد موقت مردی دراید نفقه به وی تعلق نمیگیرد مگر اینکه آنان توافق به پرداخت نفقه کرده باشد همانطوری کهماده ۱۱۱۳ قانون مدنی به این موضوع تصریح دارد.«در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد، مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. بهتر است قبل از اقدام به طرح دعاوی با یک وکیل خوب دادگستری مشورت نمایید.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
قبلی «
بعدی »

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس مستقیم
رزرو مشاوره حضوری با وکلای پایه یک۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷
+