واریز اشتباه به حساب دیگری

✍سؤال :؟

کارمند بانک اشتباهاً وجهی را به حساب دیگری انتقال می‌دهد بانک با طرف تماس می‌گیرد

که مبلغی اشتباهی به حساب شما رفته آن را استرداد نماید

ولکن آن شخص بدون توجه به تذکر بانک پول را برمی‌دارد و خرج می‌کند

و حاضر به برگشت پول نیست. آیا وی را به اتهام تحصیل مال نامشروع می توان تعقیب نمود؟

نظریه شماره ۲۰۱۱/۹۳/۷ ـ ۲۴/۸/۱۳۹۳

✍نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

باعـنایت به مواد ۳۰۱ ، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی، چنانچه سهواً وجهی به حساب کسی واریز شود،

دریافت کننده مکلّف به تسلیم آن و پرداخت‌کننده صرفاً مجاز به مطالبه و استرداد آن است

و از موارد تحصیل مال نامشروع نمی‌باشد.

مواد قانونی مرتبط :

از قانون مدنی :
ماده ۳۰۱ – کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است

دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.

ماده ۳۰۲ – اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کندحق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.
ماده ۳۰۳ – کسی که مالی را من غیرحق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آنست اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل .

tag ; وکیل دادگستری در مشهد

دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button