وکیل حقوقی - وکیل در مشهد - 09155003417 - وکیل خوب در مشهد

پست های مشابه در وکیل مدافع

وکیل حقوقی

وبلاگ،

وکیل حقوقی

وکیل حقوقی

 

سوال : آیا دادگاه حقوقی (مدنی) می تواند به جنبه کیفری ادعای جعل سند به عمل آمده در آن دادگاه رسیدگی نماید؟

پاسخ :دادگاه حقوقی (مدنی) فقط در یک حالت می تواند به ادعای جعل به عمل آمده در آن دادگاه رسیدگی نماید؛ آن  هم در صورتی است که جعل از نوع تبعی باشد؛ یعنی مدعی جعلیت در سند مورد استناد در دعوای حقوقی، شخص معینی را به عنوان جاعل آن سند معرفی نماید که در این حالت، دادگاه حقوقی هم به جنبه مدنی و هم به جنبه کیفری جعل رسیدگی می کند.ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی هم مؤید این امر است.

وکیل دادگستری خواهان یا خوانده اگر مدعی جعلیت سند مورد استناد طرف دعوا باشد، جهت الزام دادگاه حقوقی به رسیدگی به جنبه کیفری جعل در معیت جنبه مدنی، باید ضمن ادعای جعلیت، شخص معینی را به عنوان جاعل آن سند معرفی نماید.

دعاوی حقوقی

دعاوی حقوقی مستقیماٌ در محاکم دادگستری مطرح می شود و دیگر نیازی نیست که به دادسرای عمومی و انقلاب مراجعه کرد بلکه بدواٌ در دادگاه مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد .با تقدیم دادخواست توسط وکیل حقوقی در مشهد  به دادگاه شروع و بایستی خواسته را به صورت منجز و آشکار در برگه چاپی دادخواست نوشته شودکه جهت ارجاع به شعب به دفتر شعبه اول دادگستری مراجعهکه حسب مورد اگر پرونده در صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد به شور ها ارجاع والا به محاکم حقوقی ارجاع که مورد رسیدگی قرار گیرد.

وکیل دعاوی حقوقی

دعاوی مربوط به علایم صنعتی و بازرگانی و همچنین حق تألیف وتصنیف حق اختراع

– اعتراض ثالث اجرایی درصورت داشتن ادعای مالکیت نسبت به مال توقیف شده

– دعوی توقف و ورشکستگی

– دعاوی حقوقی اثبات مالکیت

درصورت داشتن ادعای مالکیت صورت گرفته باشد

– اعتراض به ثبت و تحدید حدود آن که مطابق بر موضوع ماده ۲۰ قانون ثبت می باشد

– اعتراض به عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد و املاک درمورد اسناد لازم الاجرا

 داشتن وکیل خوب دادگستری می تواند بسیار کمک نماید


0 دیدگاه

آخرین دیدگاه‌ها

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0دیدگاه فرستاده شده است.
تماس