وکیل دادگستری حقوقی

وکیل دادگستری حقوقی

وکیل دادگستری حقوقی
وکیل دادگستری حقوقی

مشاوره با وکلای پایه یک حقوقی

چنانچه هر يک از دو وکيل خواهان مستقلاً حق اقدام داشته باشند در صورت نقص پرونده بايد براي هر يک اخطار رفع نقص فرستاده شود

نظريه شماره7/2501 مورخ1384/4/13

سؤال: بعضی از افراد برای خود دو نفر با اختي ارات جداگانه و مستقل انتخاب می كنند حال اگر خواهانی دارای دو وکيل باشد که هريک مستقلاً دارای اختيار باشند آيا دفتر دادگاه باي د در صورت نقص پرونده برای هر يک اخطار رفع نقص جداگانه بفرستد؟ و اگر فقط برای يکی از وکلا اخطار رفع نقص فرستاده باشد و وکيل مشهد دادگستری مذکور رفع نقص نکند آيا میتوان قرا رد دادخواست صادر کرد؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اولاً: طبق ماده ٦٦٩ قانون مدني كه مقرر داشته،

هرگاه براي انجام امري دو يا چند نفر وكيل معين شده باشد و هر يك مستقلاً وكالت داشته باشد،

هر كدام ميتواند به تنهايي آن را انجام دهد و ماده ٤٤ قانون وكالت تصريح نموده:

« وكلا بايد پس از ابلاغ حكم يا قرار و يا اخطاري كه مستلزم انجام امر يا دادن خرجي از طرف موكل است

به اسرع اوقات به موكل يا متصدي امور او كتباً اطلاع دهند به طوري كه تفويت حقي از او نشود.»

وکالت در مشهد

بنابراين رابطه حقوقي هر يك از وكلا با موكل رابطه حقوقي مستقل و جداگانهاي است

كه براي هر يك حقوق و تعهدات مستقلي ايجاد مي كند

و با توجه به اين كه در ماده ٥٤ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور مدني مصوب سال1379آمده است:

«… مدير دفتر دادگاه ظرف ده روز نقايص داد خواست را به طور كتبي و مفصل به خواهان اطلاع داده

و از تاريخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت مي دهد تا نقايص را رفع نمايد..»

اقدام هر يك از وكلاي خواهان به رفع نقص از دادخواست مستلزم آن است كه براي هر كدام جداگانه اخطار رفع نقص فرستاده شود . لذا در صورتي كه اخطار رفع نقص تنها براي يكي از وكلاي خواهان ارسال و به او ابلاغ شده باشد بدون اين كه به وكيل خوب ديگر ابلاغ شود، رد دادخواست به استناد عدم رفع نقص در مهلت مقرر، در فرض استعلام، وجاهت قانوني نداشته است. ثانياً: در صورتي كه پس از ابلاغ اخطار رفع نقص به وكيلي كه قبلاً براي وي اخطار رفع نقص ارسال نشده، مشاراليه در مهلت قانوني نسبت به تكميل دادخواست خواهان اقدام كند، تقديم پرونده به دادگاه منع قانوني ندارد.

 

دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button