وکیل سفیه در مشهد - 09155003417 - وکیل خوب در مشهد

پست های مشابه در وکیل مدافع

وکیل سفیه در مشهد – 09155003417 – وکیل خوب در مشهد

وبلاگ، ,

وکیل سفیه در مشهد

وکیل خوب دادگستری مشهد

 

 بطلان معاملات سفیه

مردی سفیه، تمام اموال ارزشمند خود از قبیل ماشین، خانه، زمین و… به صورت رسمی به خانمش انتقال داده است. آیا می توان با احراز سفاهت این مرد انتقال اموال را از طریق دادگاه باطل اعلام کرد؟
بله با جمع دو شرط تمام انتقال ها باطل است:
سفاهت مرد از طریق دادگاه و کارشناس خبره ثابت شود.
ولی یا قیمِ سفیه، معاملات را تنفیذ نکند یا اجازه ندهد.

از نظر وکیل دادگستری در مشهد سفاهت از امور پییده و تخصصی می باشد کعه نیاز به وکیل سفیه در مشهد دارد.

رویه قضایی
فرد مستدعی صدور حکم حجر یا سفاهت، بدواً به دادسرا مراجعه می کند.
دادسرا از طریق اداره امور سرپرستی که وظیفه مهم آن رسیدگی به امور محجورین (صغیر، سفیه و مجنون) و اموال بلاوارث است، موضوع را به کارشناس خبره ارجاع و در صورت تشخیص سفاهت و کسب اطلاعات کافی در باب سفاهت، موضوع را به دادگاه جهت صدور حکم عدم رشد یا حجر و نصب قیم ارسال می کند.
در مرحله بعد ولی یا قیم با  وکیل دادگستری با مراجعه به دادگاه عمومی حقوقی، تقاضای ابطال معاملات محجور به استناد دادنامه صادره مبنی بر حکم اعلام حجر را تقاضا می کند.

از نظر بهترین وکیل دادگستری در امور سفاهت ، اگر ابتدای حجر از تاريخ قطعيت حکم حجر بوده و معامله پيش از آن تاريخ تحقق يافته باشد، دعوای بطلان معامله قابليت استماع ندارد.چنانچه ابتداي تاريخ حجر در رأي مرقوم شده و معامله بعد از تاريخ مذکور تحقق يافته باشد، دعوای بطلان معامله قابليت طرح در دادگاه را دارد.

 

مواد قانون مدنی 
ماده ۱۲۰۸: «غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد».
ماده 1210: «هیچکس رانمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. تبصره ۱: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری ودر دختر نه سال تمام قمری است…»
ماده ۱۲۱۴: «معاملات و تصرفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او، اعم از اینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل»
ماده ۱۲۲۳: «… در مورد اشخاص غیر رشید نیز دادستان مکلف است که قبلا به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید، در دادگاه مدنی خاص (دادگاه خانواده) اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید»
ماده ۱۱۹۳: «همینکه طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می شود و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین می شود»

 

رای وحدت رویه
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 17/9/7182052- 4/9/1352: «… فرد مستدعی صدور حکم حجر می تواند رأساً به دادگاه مراجعه و تقاضای صدور حکم حجر نماید و دادگاه می تواند در صورت صدور حکم حجر، نظر دادستان و ارجاع به خبره را بخواهد…

شماره وکیل دادگستری مشهد 091555003417


0 دیدگاه

آخرین دیدگاه‌ها

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0دیدگاه فرستاده شده است.
تماس