وکیل مهریه در مشهد

 

وکیل مهریه در مشهد ، داشتن وکیل مهریه می توانند باعث تسهیل دستیابی به حقوق شما بشود ، وکیل خوب مهریه در مشهد اقدمات قانونی لازم رد اسرع وقت جهت جلوگیری فرار از دین انجام می دهد.ماده 1082 قانون مدنی می گوید : به مجرد عقد، زن مالک مهریه می شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.از آنجا که استقرار کل مهریه منوط به نزدیکی با زوجه می‌باشد، مالکیت نصف مهریه تا زمان نزدیکی متزلزل خواهد بود که در صورت طلاق قبل از دخول، زوجه مالک نیمی از مهریه تعیین شده خواهد بود.

 

 وکیل پایه یک دادگستری

متخصص  مهریه

 

به اعتقاد وکیل دادگستری مهریه در مشهد ، در صورت مطالبه مهریه قبل از دخول ، محاکم حکم به پرداخت تمام مهریه می دهند چرا که به مجرد عقد نکاح زن مالک تمام مهریه می شود . بنابریان اکر زن مهریه رو کامل در یافت نماید و قبل از دخول طلاق بگیرد بایستی نصف مهریه ای را که گرفته پس بده.مهریه گرچه به واسطه عقد نکاح مستقر می‌شود ولی خود قرارداد و توافقی مجزا ازعقد نکاح است.

 

وکالت مهریه

موضوع مهریه می تواند هر چیزی که مالیت داشته باشدیعنی قابل تبدیل به پول باشد،

میتواند به عنوان مهریه تعیین شود :

سکه طلا، ملک و زمین، آپارتمان، سفر به دور دنیا، خودرو و مسائلی از این دست، میتوانند به عنوان مهریه قرار بگیرند.

سرقفلی، حق کسب یا پیشه، و یا انجام کارهایی مانند تعلیم مهارت و یا هنر خاص

همه می تواند مهریه قرار بگیرد و از این باب محدودیتی وجود ندارد. مشاوره با وکیل مهریه در مشهد

توصیه بهترین وکیل خانواده در مشهد این است که دختران به جای مهریه سنگین ، به دنبال شروط محکم ضمن عقد نکاح باشند، شروطی مثل وکالت در طلاق، نصف کردن اموال، حق تعیین محل سکونت، حق تحصیل، حق اشتغال و حق خروج از کشور. این حقوق بیشتر از مهریه به کار شما می آید. چرا که نداشتن این حقوق باعث می شود نتوانید به اهداف خود برسید و حتی مانع پیشرفت نیز می شود.

 

مهر بر اساس زمان مطالبه

عندالمطالبه : یعنی به محض انعقاد نکاح زوجه مالک آن می شود و در صورت مطالبه زوج باید بپردازد.

عند الاستطاعه : زمان پرداخت مهریه زمانی است که زوج توانایی و استطاعت پرداخت را داشته باشد.

بیشتر بدانید :
ازدواج در زمان علقه زوجیت - وکیل در مشهد

موجل : در مهریه موجل برای پرداخت مهریه زمانی در نظر گرفته می شود که تا زمان فرا رسیدن آن، زن حق مطالبه ندارد.

از نظر وکیل دادگستری مهریه در مشهد در این نوع مهریه حق حبس وجود ندارد.

 

مراحل وصول مهریه در مشهد

ا. اگر مهریه در سند رسمی ازدواج باشد:

مرحله اول : در خراسان رضوی بایستی زوجه یا وکیل دادگستری ابتدا به در دست داشتن سند ازدواج به دفترخانه محل ثبت ازدواج مراجعه و تقاضای اجراییه نمایند  سپس جهت ادامه روند به اداره ثبت مراجعه و اگر اموالی از شوهر سراغ داشته باشند معرفی می کنند تا بابت مهریه زوجه توقیف گردد.

مرحله دوم : در صورتی که اموالی از شوهر شناسایی نگردد ، اداره ثبت گواهی صادر و اعلام می نماید که مالی از متعهد له شناسایی نگردیده است . زوج یا وکیل مهریه در مشهد پرونده مهریه را این بار از طریق دفتر خدمات قضایی به دادگاه خانواده می فرستد.

2.اگر مهریه در سند عادی  باشد :

در این صورت زوجه یا وکیل طلاق د می تواند ابتدا و مستقیما در دادگاه خانواده دعوی مهریه خود را مطرح نمایند،  که باید داخواست خود را  از طریق  دفاتر خدمات قضایی به دادگاه خانواده ارسال نماید. اگر ارزش تعداد سکه ای را که مطالبه می نماید کم تر از بیست میلیون تومان باشد  دادخواست مهریه به شورای حل اختلاف فرستاده می شود.

تمام مراحل فوق توسط وکیل مهریه  انجام می شود در مواردی زوج در فصله بین ابلاغ اطلاع نامه پرداخت مهریه تا زمان معرفی و توقیف مال اقدام به فروش مال خود به صورت صوری می نماید که وکیل دادگستری نسبت به طرح شکایت کیفری نیز علیه زوج نماید.

 

هزینه اجرای مهریه

هزینه های دادرسی پرونده مهریه ارتباطی به قرارداد مالی وکیل مهریه ندارد و برعهد خود موکل است . که این هزینه دراداره ثبت نیم عشر است که پس از گرفتن مهریه از زوج ،اخذ می گردد. و هزینه اجرای مهریه از طریق دادگاه خانواده نیز 3.5 درصد ارزش خواسته می باشد.وکیل خوب در ضمن دادخواست مهریه یا در جلسه اول دادرسی از دادگاه تقاضا می کند  که زوج را محکوم به پرداخت هزینه های دادرسی نماید.

 

حق الوکاله مهریه

برای تفویض وکالت مهریه به وکیل دادگستری ابتدا باید راجع به بحث مالی توافق و قرارداد منعقد نمود و وکالت نامه  را نیز با ا ختیارات کامل امضاء نمود. وکیل زوجه در ضمن دادخواست مهریه یا در جلسه اول دادرسی از دادگاه تقاضا می کند  که زوج را محکوم به پرداخت هزینه های دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل نماید،. درهرصورت وجود یک وکیل خوب مهریه در مشهد نه‌ تنها روال کار را آسان‌تر نموده ، شما را درسیدن به حقوق خویش یاری نماید.

بیشتر بدانید :
حضانت حق است یا تکلیف

 

محاسبه مهریه

هرگاه مهریه وجه نقد باشد و زوجین هنگام وقوع عقد برای وصول و پرداخت آن به توافق نکرده باشند،به ترتیب زیر عمل می شود:متوسط شاخص بهای سال قبل تقسیم بر متوسط شاخص بهای سال وقوع عقد نتیجه به دست آمده ضربدر مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه.در صورت فوت زوج که مهریه باید از ترکه وی پرداخت شود مبنای محاسبه تاریخ فوت خواهد بود که می توانید از وکیل ارث در مشهد نیز کمک بگیرید.

 

عدم ذکر مهریه در نکاح دائم

درماده 1087 قانون مدنی آمده است:اگر در نکاح دایم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح استو طرفین می‌توانند بعد ازعقد مهر را به تراضی معین کنند.البته لازم به ذکر است که الزام مربوط به تملیک مهر ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد.مهریه از قراردادهای معوضی نیست، یعنی پرداخت مهر در عوض تمکین زن نیست؛بنابراین زن می‌تواند قبل از تمکین خاص و پس از عقد نکاح مطالبه مهریه را نماید و تا زمانی که مهریه را دریافت نکرده است از هم بستری امتناع ورزد.

 

رابطه مهریه و تمکین

رابطه مهر با تمکین زن را نباید با رابطه عوض و معوض در قراردادهای مالی قیاس کرد و به دلیل این که زن می‌تواند از حق حبس استفاده کند و تا گرفتن مهریه از هم‌ بستری امتناع نماید، مهر درعقد نکاح را نمی‌توان در برابر تمکین زن قرار داد.

زیرا زن خود را در برابر مهر نمی‌فروشدبلکه با مرد پیمانی می‌بندد که اثر قهری آن الزام مرد به دادن مهر است.به همین جهت است که بطلان و فسخ مهر عقد نکاح را از بین نمی‌برد و زن را از انجام وظایفی که به عهده دارد معاف نمی‌کند.بنابراین همان طور که به موجب عقد نکاح زن به الزام قانونی ملزم به تمکین استمرد نیز به موجب همان عقد نکاح و پس از تعیین میزان مهریه و امضاء عقدنامه ملزم قانونی به پرداخت مهریه است.

بیشتر بدانید :
فسخ نکاح - وکیل خوب برای طلاق در مشهد

 

بخشش مهریه

برای بخشیدن مهریه نیازی به دادگاه نیست حتی در صورتی که زن مهرش را به وسیله یک دست خط با امضا و اثرانگشت ببخشد این تعهد از گردن داماد برداشته می شود و درآینده می تواند به عنوان مدرک از آن استفاده کند.اما در رویه محاکم این گونه مدارک پذیرش نمی شود . به همین دلیل اذن پدر در این مورد خاص لازم است هر چند این موضوع نه جنبه قانونی دارد و نه جنبه شرعی اما دفاتر اسناد رسمی به دلیل اینکه گاهی این بخشش مهریه از روی اجبار یا از روی احساسات آنی رخ می دهد این شرط را برای این موضوع می گذارند که یک شرط لازم نیست اما از بروز مشکلات بعدی پیشگیری می کند. بهتر است از وکیل پایه یک در مشهد کمک بگیرید

 

رجوع از بخشش مهریه

حالت اول :

زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما فی الذمه زوج را ابراء می‌کند.به این بیان که می‌گوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهي داشت ( تو را از پرداخت مهریه بری می کنم ) ؛این بیان باعث می‌شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود. پس در این حالت زن حق رجوع ندارد .)

حالت دوم :

زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل می‌کند.بذل مهر در طلاق‌های خلع و مبارات انجام می‌شود،خُلع و مُبارات دو نوع طلاق توافقی در فقه و حقوق اسلامی استکه در آن زن با واگذاری مالی به شوهر از وی طلاق می‌گیرد.این طلاق مربوط به زمانی است که زن از شوهر به قدری تنفر پیدا کرده باشدکه حاضر شود با پرداخت پول از قید همسری وی رها شود.این مال ممکن است مهریه زن یا معادل آن باشد. وکیل مهریه در مشهد

حالت سوم :

زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌کند. به این بیان که می‌گوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛در این حالت است که همانند ساير اشكال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهريه به طور کلی از بین نمی‌رود؛چراکه زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه كند. خواه طلاق گرفته باشد یا نگرفته باشد .

 

tag :

وکیل خوب مهریه در مشهد 

 بهترین وکیل مهریه در مشهد

درباره ی وکیل مدافع

مطلب پیشنهادی

تشریفات طلاق رجعی – وکیل خانواده در مشهد

تشریفات طلاق رجعی در طلاق رجعی تشریفات خاصی، طبق تبصره ی 4  ماده واحده، مقرر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس