وکیل نفقه در مشهد - شرایط و مراحل مطالبه نفقه در مشهد - وکیل خانواده در مشهد

پست های مشابه در وکیل مدافع

وکیل نفقه در مشهد – شرایط و مراحل مطالبه نفقه در مشهد – وکیل خانواده در مشهد

وبلاگ، ,

وکیل نفقه در مشهد

وکیل نفقه در مشهد

وکیل نفقه در مشهد 

 

وکیل نفقه در مشهد ، وکیل خوب ترک نفقه زن در مشهد ، وکیل نفقه مشهد

وکیل خوب برای پرونده نفقه در مشهد ، وکیل نفقه درمشهد ، وکیل متخصص نفقه

 وکیل مجرب نفقه در مشهد ، بهترین وکیل نفقه مشهد ، وکیل نفقه خانواده در مشهد

 

مشاوره و وکالت _ وکیل پایه یک خانواده

253 20 360 -051    09155003417

 

وکیل نفقه در مشهد : نفقه همه نیازهای متعارف و متناسب با شان زن است. شامل مسکن ، پوشاک ، غذا ، اثاثیه منزل و هزینه های درمان و حتی خادم در صورتی که زن عادت به خادم داشته باشد. هزینه های تحصیل از شمول خارج است.هزینه درمان شامل هزینه های متعارف می شود.

 

مبلغ نفقه

بر اساس عرف و شئونات خانوادگی زن و در صورت اختلاف با جلب نظر کارشناس صورت می گیرد.

که در دادخواست باید مبلغی تعیین گردد.

 

نفقه جاریه

نفقه جاریه همان هزینه های متعارف ماهیانه است که زندگی زناشویی جریان دارد و هنوز طلاق واقع نشده است. در صورت عدم پرداخت،   زن یا وکیل دادگستری می تواند دادخواست حقوقی بدهد. تاریخ برقراری  نفقه جاریه اصولا از زمان تقدیم دادخواست می باشد.

 

نفقه معوقه

نفقه معوقه مربوط به گذشته است ، مثلا مرد در 6 ماه گذشته هیچ هزینه  ای پرداخت ننموده است. به اعتقاد وکیل خوب نفقه در مشهد در صورتی دادگاه حکم به پرداخت نفقه معوقه می دهد که مرد زندگی مشترک را ترک کند و گرنه در جایی که زن وشوهر باهم زندگی می کنند. ظاهر در پرداخت نفقه زن است.

 

نفقه دوران عقد

به محض اینکه عقد ازدواج صورت گرفت شوهر مکلف به پرداخت است. پرداخت نفقه منوط به تمکین زن است.

از نظر وکیل نفقه در مشهد دختری که حق حبس دارد موظف به تمکین نیست .

 

نفقه بعد از طلاق

در طلاق رجعی در زمان عده ، مرد باید نفقه پرداخت نماید.

در موارد فوق اگر طلاق  به لحاظ عدم تمکین زوجه صادر شده باشد، به وی تعلق نمی گیرد.

 

تقدم نفقه زن :

1. اگر کسی توانایی مالی نداشته باشد

که هم به زن و هم به خویشاوندان نسبی خود نفقه دهد،

زن بر دیگران مقدم خواهد بود.ماده 1203 قانون مدنی در اینخصوص بیان داشت:”در صورت بودن زوجه و يك يا چند نفر واجب النفقه ديگر،زوجه مقدم بر سايرين خواهد بود. وکیل نفقه در مشهد

2. زن می تواند نفقه زمان گذشته ی خود را مطالبه نماید

و برای وصول آن اقامه دعوی کند،در حالی که”اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند.”(ماده 1206)

3. زن اگر چه ثروتمند باشد می تواند از شوهر نفقه بخواهد

و نفقه او مشروط به فقر او یا تمکن شوهر نیست.

در صورت خودداری شوهر از دادن نفقه و عدم امکان الزام او به انفاق،

قانون به زن حق می دهد که از دادگاه تقاضای طلاق نماید .

(ماده 1129 قانون مدنی و بند 2 ماده 8 قانون حمایت ازخانواده)

به علاوه در مقدار نفقه زن وضع اقتصادی شوهر در نظر گرفته نمی شود.

4.نفقه زوجه تکلیف یک جانبه است ( وکیل نفقه درمشهد )

و در حقوق ایران زن هیچگاه مکلف به دادن نفقه به شوهر خود نیست،

درحالی که نفقه اقارب یک تکلیف متقابل است.

5.طلب زن بابت نفقه طلب ممتاز است

در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت اموال او برای پرداخت دیون،

طلب زن بابت نفقه بر سایر بدهی ها مقدم خواهد بود.

 

مراحل مطالبه نفقه در مشهد

در صورتی که مرد نفقه زن پرداخت نکرد برای مطالبه نفقه بایستی اقدام به طرح و تنظیم دادخواست حقوقی برقراری نفقه جاریه نماید : بهترین وکیل نفقه در مشهد برای مطالبه نفقه در مشهد بایستی ابتدا به یکی از دفتر خدمات قضایی مراجعه نمود و نامه مشاوره دریافت نمود و پس از انجام مشاوره امکان ثبت دادخواست نفقه وجود دارد.

 

شکایت ترک انفاق در مشهد

عدم پرداخت نفقه جرم است و مجازات دارد. برای شکایت ترک انفاق بهتر است قبلا اظهارنامه برای مرد فرستاده شود.لازم به ذکر است محکومیت زوج  به جرم ترک انفاق منوط به تمکین زوجه  و استطاعت مالی زوج است. در ترک انفاق زوج مجازت می شود ولی الزامی به پرداخت نفقه ندارد.ولی پرداخت آن در ترک انفاق می تواند باعث تخفیف و در مواردی موجب معافیت از مجازات گردد.

 

طلاق به استناد ندادن نفقه

یکی از شرایط مندرج در سند ازدواج این است و در صورتی که زوج 6 ماه نفقه زوجه را پرداخت ننماید و الزام مرد ممکن نباشد ، برای زن وکالت در طلاق محقق شود که بسیاری از طلاق های یک طرفه از طریق همین شرط می باشد. در اینصورت زن بعد از طلاق نیز می تواند از وکیل خوب نفقه در مشهد کمک گرفته و نفقه خود را وصول نماید.

 

وکیل نفقه در مشهد ( پرسش ها)

پرسش : اگز زن خود درآمد مستقلی داشته باشد بازهم مستحق نفقه است ؟

پاسخ : بله حتی در صورتی كه زن شخصا درآمد مستقلی داشته باشد مرد را از پرداخت نفقه معاف نمی كند.

 

پرسش : ایا زن پس از جدایی نیز می تواند از همسرش نفقه مطالبه کند؟

پاسخ : در صورت وقوع طلاق ، هر گاه علت جدایی عدم تمكین یا نشوز زن به دلیل ترك خانه نبوده و طلاق رجعی باشد، پرداخت نفقه زن در طول مدت عده بر عهده مرد خواهد بود . به نظر وکیل نفقه  در طلاق خلع ( به دلیل كراهت زن از همسر خود ) ، مرد از پرداخت نفقه معاف است ، اگر چه زن می بایست عده نگه دارد .

 

پرسش : اگر زن با اجازه دادگاه در منزل مستقل (غیر از منزل شوهر ) زندگی کند آیا بازهم مستحق نفقه است ؟

پاسخ : هر گاه ادامه حضور زن در اقامتگاه مشترك ، متضمن بیم بدنی ، مالی یا شرافتی باشد ، زن می تواند از دادگاه درخواست كند به او اجازه دهد در مكان امنی زندگی كند . وکیل خوب نفقه در مشهد ، در این صورت تا زمان پایان رسیدگی به مساله و اتخاذ تصمیم توسط دادگاه ، مرد مكلف است نفقه زن را بپردازد .

 

پرسش : آیا زن می تواند نفقه معوقه را مطالبه کند ؟

پاسخ : این امتیاز در مورد نفقه زن وجود دارد كه می تواند نفقه ایام گذشته را نیز مطالبه نماید ؛ این در حالی است كه در مورد فرزندان مشترك الزام مرد به پرداخت نفقه از تاریخ تقدیم دادخواست امكان پذیر است ، یعنی فرزندان  نمی توانند مدعی عدم پرداخت نفقه در گذشته شوند .

نفقه معوقه زمانی قابل مطالبه و مورد رای قرار می گیرد که مرد زندگی مشترک را ترک کرده باشد یا در زمان عقد باشند ( در این مورد اصل بر عدم پرداخت نفقه است یعنی مرد باید ثابت کند که نفقه را پرداخت کرده است ).

 

پرسش : آیا برای پرداخت نفقه شرطی وجود دارد؟

پاسخ : استحقاق نفقه زن منوط به تمکین از شوهر است. یعنی اگر تمکین کرد مستحق نفقه است.

پرسش : تمکین شامل چه چیزهایی می شود ؟

پاسخ : در اصطلاح حقوقی ، تمكین عبارت است از برآوردن نیازهای شوهر و اجابت كردن خواسته های مشروع او . از مصادیق تمکین داشتن رابطه جنسی با شوهر ، داشتن حسن معاشرت با شوهر خویش و سکونت در اقامتگاه شوهر است.

 

پرسش : اگر زن در منزل شوهر سکونت داشته باشد ولی تمکین خاص( رابطه زناشویی) نداشته باشد  آیا بازهم مستحق نفقه است؟

پاسخ : همینکه زن در منزل شوهر سکونت داشته باشد اصل و ظاهر بر تمکین است

و اثبات عدم تمکین  بر عهده شوهر است.که کار سختی است!

 

پرسش : آیا در ازدواج موقت شوهر ملزم به پرداخت نفقه است ؟

پاسخ :شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست مگر در عقد شرط شده باشد .

 

پرسش: آیا برای مطالبه نفقه در مشهد مراجعه با مشاوره الزامی است ؟

پاسخ : در بعضی شهرها من  جمله دادگاه خانواده در مشهد ، رویه و مراحل مطالبه نفقه زن ( زوجه ) بدین صورت است که بایستی ابتدا وکیل نفقه مشهد  یا خود زوج به یکی از دفتر خدمات قضایی در مشهد مراجعه و نامه مشاوره را دریافت و  بعد از انجام مشاوره از طریق دفتر خدمات قضایی دادخواست نفقه را ارسال نمایند.

 

پرسش : آیا برای نفقه فرزند در مشهد نیاز به مشاوره هاست.

پاسخ : خیر برای نفقه فرزند نیازی به مشاوره نیست و مادر فرزند یا وکیل نفقه فرزند در مشهد مستقیما به دفتر خدمات قضایی مراجعهو دادخواست نفقه فرزند مشترک را به دادگاه خانواده ارسال می نمایند.

 

پرسش : آیا به استناد ندادن نفقه می توانم از شوهرم طلاق بگیرم؟

پاسخ : بله در صورتی که شوهر شما به مدت شش ماه نفقه را پرداخت نکند

و الزام شوهر ممکن نباشید یعنی با صدور اجراییه نیز پرداخت ننماید

شرط وکالت در طلاق سند نکاحیه برای شما حاصل می شود.

 

پرسش :آیا زنی که از حق حبس خود استفاده می کند مستحق نفقه است ؟

پاسخ :  بله استفاده از حق حبس مانع مطالبه نفقه نیست.ضمن اینکه عدم پرداخت نفقه در این مواقع قابلیت کیفری نیز دارد.

 

tag : وکیل نفقه در مشهد ، وکیل خوب نفقه در مشهد ، وکیل  برای پرونده نفقه در مشهد ،  وکیل نفقه درمشهد

 


0 دیدگاه

آخرین دیدگاه‌ها

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0دیدگاه فرستاده شده است.