پاسخ به سوالات حقوقی: مسافرت خارج از کشور زنان - وکیل در مشهد - 09155003417 - وکیل خوب در مشهد

پست های مشابه در وکیل مدافع

پاسخ به سوالات حقوقی: مسافرت خارج از کشور زنان

وبلاگ،

مسافرت خارج از ایران زنهای ایرانی

خانم های مجرد تا قبل از ۱۸ سالگی با اجازہ پدر یا جد پدری و در صورت فوت آنان قیم قانونی میتوانند از کشور خارج شوند.در صورتی کہ قیم نداشتہ باشد نیاز بہ اذن کسی نیست.

خانم متاهل در هر سنی باشد برای خروج از کشور بہ اجازہ شوهر نیاز دارد.

شوهر در هر زمان از اجازہ خود منصرف شود میتواند با مراجعہ بہ پلیس گذرنامہ نسبت بہ جلوگیری از خروج همسرش اقدام نماید.در این صورت گذرنامہ خانم ضبط میشود.

بانوان در مواقع اضطراری میتوانند از دادستان اجازہ خروج از کشور بگیرند.تشخیص ضرورت بہ عهدہ دادستان است و ایشان میبایست طرف ۳ روز نظر خود را اعلام کند.

زنانی کہ با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی کہ شوهر خارجی دارند و بہ تابعیت ایرانی باقی ماندہ اند از این شرط مستثنی هستند.

لایحہ جدید دولت کہ در آن خروج زنان تا ۴۰ سال را منوط بہ اذن پدر میکند هنوز تصویب نشدہ است.

 

وکیل در مشهد


0 دیدگاه

آخرین دیدگاه‌ها

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0دیدگاه فرستاده شده است.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.