بایگانی طلاق

حضانت حق است یا تکلیف
حضانت حق است یا تکلیف
۱۳ مهر ۹۸

اینکه حضانت حق محض یا هم حق و هم تکلیف است فقهای امامیه اختلاف نظر دارند، ه نظر در این مساله ارائه شده است: بعضی از فقها بر آنند که حضانت یک حق فردی محض و ساده است و از این رو قابل اسقاط و انتقال می باشد. نظر دیگر این است که حضانت برای مادر حق قابل اسقاط و...

هدایای دوران عقد – وکیل خانواده
هدایای دوران عقد – وکیل خانواده
۰۱ مهر ۹۸

وکیل در مشهد، حصول بهترین نتیجه توسط گروهی از بهترین وکلای دادگستری، در دعاوی خانواده ، کیفری ، ملکی و طلاق توافقی مشاوره و وکالت با تعیین و قت قبلی از طریق شماره وکیل در مشهد 09155003417 آیا امکان استراداد هدایای دوران عقد موقع طلاق وجود دارد، قانونی مدنی ایران در بخش مربوط به مواد قانونی خانواده، تکلیف هدایای قبل...

وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور – وکیل خانواده در مشهد
وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور – وکیل خانواده در مشهد
۳۰ شهر ۹۸

وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور با بهترین وکیل دعاوی خانواده در مشهد . ازدواج و طلاق و رجوع ایرانیان در خارج از کشور برابر ماده ی 31 قانون ثبت احوال مصوب 1355 باید به وسیله ی کنسولگری های مربوط در دفاتری که از طرف ثبت احوال تهیه می شود ثبت و حداکثر هر یک ماه یک بار وقایع ازدواج...

وکیل طلاق از طرف زن – وکیل در مشهد
وکیل طلاق از طرف زن – وکیل در مشهد
۰۶ شهر ۹۸

وکیل طلاق از طرف زن ، اگر مرد در خصوص طلاق مخالفت کند و زن اصرا به طلاق داشته باشد باید از طریق اثبات عسر و حرج توسط وکیل طلاق در مشهد یا اثبات یکی از موارد دوازده گانه شروط ضمن عقد نکاح در صورت امضاء کردن زوج – حکم طلاق اخذ نماید. علاوه بر طلاق مهریه را هم می تواند...

طلاق عسر و حرج
طلاق عسر و حرج
۲۴ خرد ۹۸

طلاق عسر و حرج   وکیل مدافع ، وکیل مشهد مشاوره با وکلای پایه یک دادگستری مصادیق عسر و حرج عسر و حرج از مواردی هست که در صورت اثبات آن در دادگاه توسط وکیل طلاق ، دادگاه حکم به طلاق زوجه می دهد در مورد اینکه چه چیزهایی باعث تحقق عسر وحرج می شود مختلف است و دادگاه هر...

وکیل مهریه
وکیل مهریه
۰۹ ارد ۹۸

وکیل مهریه   وکالت تخصصی دعاوی خانواده دعاوی مهریه  از جمله دعاوی است که مالی محسوب می شود ( مالی اصلی ) و برای به اجرا گذاشتن مهریه از طریق دادگاه یا به اجرا گذاشتن مهریه از طریق اجرای ثبت نیارمند ابطال تمبر مالی باشد و هم چنین طبلق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت برای شروع و به جریان...

وکیل مجرب خانواده در مشهد
وکیل مجرب خانواده در مشهد
۲۳ فرو ۹۸

وکیل مجرب خانواده در مشهد      وکالت تخصصی دعاوی خانواده  وکلای پایه یک دادگستری  وکیل مجرب خانواده در مشهد ، یکی از رشته های مهم حقوق ، حقوق خانواده و مسائل مرتبط با آن است. که دعاوی مربوط به آن توسط وکلای مجرب خانواده انجام می شود. وکیل خانواده وبا تخصص در زمینه دعاوی خانواده و کسب تجارب و...

وکیل دادگستری خانواده
وکیل دادگستری خانواده
۲۰ فرو ۹۸

وکیل دادگستری خانواده وکیل در مشهد چکیده: خسارت تأخیر تأدیه نفقه، بعد از محکومیت زوج به‌پرداخت نفقه و تأخیر در پرداخت آن قابل مطالبه است. تاریخ رای نهایی: 1392/06/06 شماره رای نهایی: 9209972130501103 رای بدوی درخصوص دادخواست خانم هـ .ح. فرزند و. با وکالت خانم ر.الف. به‌طرفیت آقای پ.ن. فرزند پ. با وکالت وکیل دادگستری س.ع. و خانم الف.الف. به‌خواسته...

مهریه – وکیل خانواده در مشهد
مهریه – وکیل خانواده در مشهد
۱۴ اسف ۹۷

وکیل خانواده در مشهد وکیل خوب دادگستری در صورتی که مهریه عین معین نبوده بلکه به‌صورت دین و در ذمه زوج باشد ، بخشیدن تمام یا قسمتی از آن از مصادیق عقد هبه نیست که قابل رجوع باشد؛ بلکه از مصادیق ابراء بوده و قابل گذشت نیست. تاریخ رای نهایی: 1393/10/27 شماره رای نهایی: 9309970925600240 خلاصه جریان پرونده در تاریخ...

نفقه زن در دوران عقد – وکیل خانواده در مشهد – وکیل خوب دادگستری
نفقه زن در دوران عقد – وکیل خانواده در مشهد – وکیل خوب دادگستری
۲۷ بهم ۹۷

نفقه زن در دوران عقد وکیل خانواده خوب در مشهد عرف تصور غالب مردم بر آن است که به زنی نفقه داده می شود و خانمی مستحق نفقه است که س از ازدواج به خانه شوهر رفته باشد و مشغول زندگی با وی باشد. در صورتی که واقعیت جز این است. این تصور مصداقش فقط زمانی است که زوجه پس...

استرداد جهیزیه – وکیل خانواده در مشهد
استرداد جهیزیه – وکیل خانواده در مشهد
۲۲ بهم ۹۷

استرداد ​​جهیزیه وکیل خوب دادگستری در مشهد مشاوره و وکالت دعاوی خانواده به لحاظ قانونی ، زنان تکلیفی به فراهم کردن وسایل زندگی ندارند و در واقع جهیزیه هدیه ای است که خانواده دختر به او برای شروع زندگی می دهند واضح است که زن مالک وسایل و لوازمی است که با خود به منزل مشترک می برد و این...

طلاق حکمی و قراردادی – وکیل طلاق
طلاق حکمی و قراردادی – وکیل طلاق
۰۸ بهم ۹۷

وکیل در مشهد بهترین وکیل طلاق در مشهد وکیل خوب پایه یک دادگستری در مشهد   طلاق حکمی و قراردادی خلاصه دادنامه طلاق حکمی (طلاق موضوع ماده 1130 قانون مدنی) و طلاق قراردادی (طلاق موضوع ماده 1119 قانون مدنی) از حیث آثار و احکام و نحوه اجرا متفاوت از یکدیگر هستند: در طلاق قراردادی، در مقام اجرایِ گواهیِ عدم امکان...

تفویض تعیین مهر – وکیل مهریه
تفویض تعیین مهر – وکیل مهریه
۱۶ دی ۹۷

تفویض تعیین مهر  ، وکیل دادگستری در مشهد ، وکیل مهریه در مشهد ، وکیل خوب برای طلاق در مشهد ، شماره تلفن وکیل در مشهد   واگذاری عین مهر به یکی از زوجین یا شخص ثالث تفویض مهر در اصطلاح حقوقی عبارت از این است که اختیار تعیین مهر ضمن عقد نکاح به یکی از زوجین یا شخص ثالث...

فسخ نکاح – وکیل خوب برای طلاق در مشهد
فسخ نکاح – وکیل خوب برای طلاق در مشهد
۱۴ دی ۹۷

وکیل در مشهد ، وکیل خانواده در مشهد ، وکیل مهریه در مشهد ، وکیل خوب در مشهد ، وکیل خوب برای طلاق در مشهد   رای دیوان چنانچه خواستگار مسائلی به دروغ را بیان کند که زوجه می‌توانسته با کمی تحقیقات آن‌ها را احراز کند، عدم اقدام به تحقیقات اقدام علیه خود بوده و تدلیس در نکاح محسوب نیست....

وکالت مهریه در مشهد
وکالت مهریه در مشهد
۱۰ دی ۹۷

وکالت مهریه در مشهد سنت زیبا و مهربانانه ازدواج اگرچه همیشه زیبا و پسندیده است ولی قواعد و قوانینی که در راستای احقاق حقوق طرفین این سنت زیبا صورت می‌گیرد ازجمله مهریه از آن دست مواردی است که باید دو طرف در مورد آن اطلاع یافته و شرایط را به‌طور کامل بدانند، از نظر وکیل دادگستری در مشهد این دانستن‌ها کمک می‌کند...

طلاق مهریه عندالاستطاعه – وکیل خانواده – وکیل دادگستری در مشهد
طلاق مهریه عندالاستطاعه – وکیل خانواده – وکیل دادگستری در مشهد
۰۸ دی ۹۷

طلاق مهریه عندالاستطاعه وکیل در مشهد ، وکیل خوب برای طلاق در مشهد ، وکیل اعسار در مشهد شرط عندالاستطاعه بودن مهریه یک شرط ضمن عقد نکاح بوده که اعتبار آن تا زمانی است که عقد نکاح به قوت و اعتبار خود باقی بوده و در مدت استمرار زوجیت این شرط بین طرفین قابل اعمال و اجرا است و با...

بهترین وکیل فسخ نکاح در مشهد – وکیل در مشهد – وکیل پایه یک دادگستری مشهد
بهترین وکیل فسخ نکاح در مشهد – وکیل در مشهد – وکیل پایه یک دادگستری مشهد
۲۰ آذر ۹۷

بهترین وکیل فسخ نکاح در مشهد    مشاوره و وکالت – وکیل پایه یک دادگستری  253 20 360 051   3417 500 0915   چنانچه دادگاه حکم بر فسخ نکاح زوجه صادر نماید و قبل یا بعد از ابلاغ حکم و قبل از قطعیت دادنامه زوج فوت کند، آیا زوجه وارث تلقی می شود؟   نظر اکثریت: فسخ هر معامله به...

بهترین وکیل نفقه در مشهد – 09155003417 – وکیل در مشهد – وکیل پایه یک دادگستری در مشهد
بهترین وکیل نفقه در مشهد – 09155003417 – وکیل در مشهد – وکیل پایه یک دادگستری در مشهد
۱۸ آذر ۹۷

بهترین وکیل نفقه در مشهد       بهترین وکیل نفقه در مشهد وکیل امور خانواده در مشهد وکیل پایه یک دادگستری آقا و خانم   مشاوره و وکالت تخصصی دعاوی خانواده 05136020253  09155003417    بهترین وکیل نفقه در مشهد    منظور از نفقه‌ای که عدم پرداخت آن موجبات تحققق شرایط اعمال وکالت در طلاق برای زوجه را فراهم می‌کند هم...

گواهی عدم سازش و تفاوت آن با طلاق – وکیل طلاق توافقی در مشهد – وکیل پایه یک دادگستری
گواهی عدم سازش و تفاوت آن با طلاق – وکیل طلاق توافقی در مشهد – وکیل پایه یک دادگستری
۰۷ آذر ۹۷

وکیل در مشهد مشاوره و وکالت تخصصی شماره وکیل در مشهد   گواهی عدم سازش و تفاوت آن با طلاق آیا در مواد 25 و 26 قانون حمایت از خانواده تفاوتی بین گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق وجود دارد یا خیر؟ آیا در طلاق توافقی نیاز به ارجاع به مراکز مشاوره می باشد. تفاوت را باید میان «گواهی...

اثبات اقرارنامه مهریه
اثبات اقرارنامه مهریه
۰۶ آذر ۹۷

وکیل اثبات اقرارنامه وکیل اثبات اقرار به بخشش مهریه بهترین وکلای مشهد در امور خانواده   مشاوره و وکالت  تخصصی دعاوی خانواده 09155003417     253 20 360 051 وکیل دعاوی خانواده آیا دعوای تنفیذ اقربارنامه قابل استماع می باشد یا خیر؟ طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 ، دادگاه مرجع رسیدگی به دعاوی و...