شهریور 1, 1398

دسته: طلاق

طلاق عسر و حرج

 • توسط وکیل مشهد
 • ۲ ماه قبل
 • 0
طلاق عسر و حرج   وکیل مدافع ، وکیل مشهد مشاوره با وکلای پایه یک دادگستری مصادیق عسر و حرج عسر و حرج از مواردی هست که در صورت اثبات آن در دادگاه توسط وکیل طلاق ، دادگاه حکم به طلاق زوجه می دهد در مورد اینکه چه چیزهایی باعث تحقق عسر وحرج می شود […]

وکیل مهریه

 • توسط وکیل مشهد
 • ۴ ماه قبل
 • 0
وکیل مهریه   وکالت تخصصی دعاوی خانواده دعاوی مهریه  از جمله دعاوی است که مالی محسوب می شود ( مالی اصلی ) و برای به اجرا گذاشتن مهریه از طریق دادگاه یا به اجرا گذاشتن مهریه از طریق اجرای ثبت نیارمند ابطال تمبر مالی باشد و هم چنین طبلق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت […]

وکیل مجرب خانواده در مشهد

 • توسط وکیل مشهد
 • ۴ ماه قبل
 • 0
وکیل مجرب خانواده در مشهد      وکالت تخصصی دعاوی خانواده  وکلای پایه یک دادگستری  وکیل مجرب خانواده در مشهد ، یکی از رشته های مهم حقوق ، حقوق خانواده و مسائل مرتبط با آن است. که دعاوی مربوط به آن توسط وکلای مجرب خانواده انجام می شود. وکیل خانواده وبا تخصص در زمینه دعاوی […]

وکیل دادگستری خانواده

 • توسط وکیل مشهد
 • ۵ ماه قبل
 • 0
وکیل دادگستری خانواده وکیل در مشهد چکیده: خسارت تأخیر تأدیه نفقه، بعد از محکومیت زوج به‌پرداخت نفقه و تأخیر در پرداخت آن قابل مطالبه است. تاریخ رای نهایی: 1392/06/06 شماره رای نهایی: 9209972130501103 رای بدوی درخصوص دادخواست خانم هـ .ح. فرزند و. با وکالت خانم ر.الف. به‌طرفیت آقای پ.ن. فرزند پ. با وکالت وکیل دادگستری […]

مهریه – وکیل خانواده در مشهد

 • توسط وکیل مشهد
 • ۶ ماه قبل
 • 0
وکیل خانواده در مشهد وکیل خوب دادگستری در صورتی که مهریه عین معین نبوده بلکه به‌صورت دین و در ذمه زوج باشد ، بخشیدن تمام یا قسمتی از آن از مصادیق عقد هبه نیست که قابل رجوع باشد؛ بلکه از مصادیق ابراء بوده و قابل گذشت نیست. تاریخ رای نهایی: 1393/10/27 شماره رای نهایی: 9309970925600240 […]

نفقه زن در دوران عقد – وکیل خانواده در مشهد – وکیل خوب دادگستری

 • توسط وکیل مشهد
 • ۶ ماه قبل
 • 0
نفقه زن در دوران عقد وکیل خانواده خوب در مشهد عرف تصور غالب مردم بر آن است که به زنی نفقه داده می شود و خانمی مستحق نفقه است که س از ازدواج به خانه شوهر رفته باشد و مشغول زندگی با وی باشد. در صورتی که واقعیت جز این است. این تصور مصداقش فقط […]

استرداد جهیزیه – وکیل خانواده در مشهد

 • توسط وکیل مشهد
 • ۶ ماه قبل
 • 0
استرداد ​​جهیزیه وکیل خوب دادگستری در مشهد مشاوره و وکالت دعاوی خانواده به لحاظ قانونی ، زنان تکلیفی به فراهم کردن وسایل زندگی ندارند و در واقع جهیزیه هدیه ای است که خانواده دختر به او برای شروع زندگی می دهند واضح است که زن مالک وسایل و لوازمی است که با خود به منزل […]

طلاق حکمی و قراردادی – وکیل طلاق

 • توسط وکیل مشهد
 • ۷ ماه قبل
 • 0
وکیل در مشهد بهترین وکیل طلاق در مشهد وکیل خوب پایه یک دادگستری در مشهد   طلاق حکمی و قراردادی خلاصه دادنامه طلاق حکمی (طلاق موضوع ماده 1130 قانون مدنی) و طلاق قراردادی (طلاق موضوع ماده 1119 قانون مدنی) از حیث آثار و احکام و نحوه اجرا متفاوت از یکدیگر هستند: در طلاق قراردادی، در […]

تفویض تعیین مهر – وکیل مهریه

 • توسط وکیل مشهد
 • ۸ ماه قبل
 • 0
تفویض تعیین مهر  ، وکیل دادگستری در مشهد ، وکیل مهریه در مشهد ، وکیل خوب برای طلاق در مشهد ، شماره تلفن وکیل در مشهد   واگذاری عین مهر به یکی از زوجین یا شخص ثالث تفویض مهر در اصطلاح حقوقی عبارت از این است که اختیار تعیین مهر ضمن عقد نکاح به یکی […]

فسخ نکاح – وکیل خوب برای طلاق در مشهد

 • توسط وکیل مشهد
 • ۸ ماه قبل
 • 0
وکیل در مشهد ، وکیل خانواده در مشهد ، وکیل مهریه در مشهد ، وکیل خوب در مشهد ، وکیل خوب برای طلاق در مشهد   رای دیوان چنانچه خواستگار مسائلی به دروغ را بیان کند که زوجه می‌توانسته با کمی تحقیقات آن‌ها را احراز کند، عدم اقدام به تحقیقات اقدام علیه خود بوده و […]

وکالت مهریه در مشهد

 • توسط وکیل مشهد
 • ۸ ماه قبل
 • 0
وکالت مهریه در مشهد سنت زیبا و مهربانانه ازدواج اگرچه همیشه زیبا و پسندیده است ولی قواعد و قوانینی که در راستای احقاق حقوق طرفین این سنت زیبا صورت می‌گیرد ازجمله مهریه از آن دست مواردی است که باید دو طرف در مورد آن اطلاع یافته و شرایط را به‌طور کامل بدانند، از نظر وکیل دادگستری در […]

طلاق مهریه عندالاستطاعه – وکیل خانواده – وکیل دادگستری در مشهد

 • توسط وکیل مشهد
 • ۸ ماه قبل
 • 0
طلاق مهریه عندالاستطاعه وکیل در مشهد ، وکیل خوب برای طلاق در مشهد ، وکیل اعسار در مشهد شرط عندالاستطاعه بودن مهریه یک شرط ضمن عقد نکاح بوده که اعتبار آن تا زمانی است که عقد نکاح به قوت و اعتبار خود باقی بوده و در مدت استمرار زوجیت این شرط بین طرفین قابل اعمال […]

بهترین وکیل فسخ نکاح در مشهد – وکیل در مشهد – وکیل پایه یک دادگستری مشهد

 • توسط وکیل مشهد
 • ۸ ماه قبل
 • 0
بهترین وکیل فسخ نکاح در مشهد    مشاوره و وکالت – وکیل پایه یک دادگستری  253 20 360 051   3417 500 0915   چنانچه دادگاه حکم بر فسخ نکاح زوجه صادر نماید و قبل یا بعد از ابلاغ حکم و قبل از قطعیت دادنامه زوج فوت کند، آیا زوجه وارث تلقی می شود؟   نظر […]

بهترین وکیل نفقه در مشهد – 09155003417 – وکیل در مشهد – وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 • توسط وکیل مشهد
 • ۹ ماه قبل
 • 0
بهترین وکیل نفقه در مشهد       بهترین وکیل نفقه در مشهد وکیل امور خانواده در مشهد وکیل پایه یک دادگستری آقا و خانم   مشاوره و وکالت تخصصی دعاوی خانواده 05136020253  09155003417    بهترین وکیل نفقه در مشهد    منظور از نفقه‌ای که عدم پرداخت آن موجبات تحققق شرایط اعمال وکالت در طلاق برای […]

گواهی عدم سازش و تفاوت آن با طلاق – وکیل طلاق توافقی در مشهد – وکیل پایه یک دادگستری

 • توسط وکیل مشهد
 • ۹ ماه قبل
 • 0
وکیل در مشهد مشاوره و وکالت تخصصی شماره وکیل در مشهد   گواهی عدم سازش و تفاوت آن با طلاق آیا در مواد 25 و 26 قانون حمایت از خانواده تفاوتی بین گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق وجود دارد یا خیر؟ آیا در طلاق توافقی نیاز به ارجاع به مراکز مشاوره می باشد. […]

اثبات اقرارنامه مهریه

 • توسط وکیل مشهد
 • ۹ ماه قبل
 • 0
وکیل اثبات اقرارنامه وکیل اثبات اقرار به بخشش مهریه بهترین وکلای مشهد در امور خانواده   مشاوره و وکالت  تخصصی دعاوی خانواده 09155003417     253 20 360 051 وکیل دعاوی خانواده آیا دعوای تنفیذ اقربارنامه قابل استماع می باشد یا خیر؟ طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 ، دادگاه […]

قانون جدید مهریه در مشهد + وکیل در مشهد

 • توسط وکیل مشهد
 • ۹ ماه قبل
 • 0
قانون جدید مهریه در مشهد قانون جدید مهریه در مشهد بدین صورت است که زن برای مطالبه مهریه بایستی به اداره ثبت اسناد رجوع کند . طبق قانون مهریه هم از طریق دادگاه و هم از طریق ثبت اسناد در صورت داشتن ملک و… قابل به اجرا گذاشتن بود اما چندی است که با دستور […]

وکیل برای ثبت ازدواج دوم در مشهد

 • توسط وکیل مشهد
 • ۹ ماه قبل
 • 0
وکیل برای ثبت ازدواج دوم در مشهد ، وکیل در مشهد تیم تخصصی مشاوره و وکالت وکیل متخصص خانواده در مشهد جهت اخذ اجازه ازدواج مجدد برخی مردان به دلایل مختلف به ازدواج دوم نیز اقدام می کنند  که این ازدواج دوم مرد ، نیاز به اجازه همسر اول ندارد، ولی زن اول میتواند با […]

وکیل ترک انفاق در مشهد – وکیل در مشهد – وکیل خانواده خوب در مشهد

 • توسط وکیل مشهد
 • ۹ ماه قبل
 • 0
  وکیل ترک انفاق در مشهد ، ماده 53: هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی در […]

اعتبار حکم طلاق – وکیل دادگستری در مشهد – وکیل خوب برای طلاق در مشهد

 • توسط وکیل مشهد
 • ۱۰ ماه قبل
 • 0
مدت اعتبار حکم طلاق ماده 33 قانون حمایت از خانواده شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام ‌خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود،  سردفتر به زوجین ابلاغ می ‌ کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام […]
عنوان ۱ از ۴۱۲۳۴ »
تماس مستقیم
رزرو مشاوره حضوری با وکلای پایه یک۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷
+