هنگام معاملات وکالتی به چه نکاتی باید توجه شود؟ در معاملات کلان از طریق وکالتنامه ضرورت دارد قبل از انجام معامله اعتبار وکالتنامه از دفترخانه تنظیم کننده سند، کتباً استعلام شود. مبایعه نامه و وکالتنامه لازم و ملزوم و مکمل یکدیگرند و هرگز بدون مبایعه نامه وصرفاً باعتبار تنظیم وکالتنامه مبادرت به انجام معامله نشود….

ابطال وکالت بلاعزل ابطال وکالت بلاعزل : فوت یا جنون طرفین ،اقاله  استعفای وکیل و همچنین : 1-فسخ یا ل انحلاعقد لازم که ضمن آن وکالت بلاعزل شده است در اینصورت وکالت موضوع شق الف همراه باعقد منحل ومنتفی شده ونیازی به فسخ یا عزل وکیل نیست -اثبات باطل بودن یا فساد شرط ضمن عقد،…

Call Now Button