مدت اعتبار رای طلاق

مدت اعتبار رای طلاق ، وکیل  در مشهد حصول بهترین نتیجه در دعاوی خانواده بهترین وکیل طلاق در مشهد مدت اعتبار رای طلاق مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجامخواهی است. هر گاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود در…

Call Now Button