وکیل خوب برای طلاق در مشهد ، وکیل پایه یک متخصص در امور طلاق مشاوره حقوقی تلفنی موارد الزامی ثبت ازدواج موقت صیغه (ازدواج موقت ) در سه صورت نیاز به ثبت پیدا می کند: وقتی زن باردار شود، وقتی طرفین توافق کنند و وقتی شرط ضمن عقد باشد.موارد الزامی ثبت ازدواج موقت اگر ازدواج…

Call Now Button