وکیل فروش مال غیر در مشهد ?مجازات فروش مال غير ?انتقال مال غیر جرمی مستقل است و با کلاهبرداری فرق دارد. ?اما مجازات این دو جرم یکسان است بنابراین کسی که اقدام به انتقال مال غیر می‌کند به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود: ? حبس از يک تا هفت سال ، پرداخت جزاي نقدي معادل مالي…

Call Now Button