انتشار صوت، تصویر، یا فیلم خصوصی در فضای مجازی   وکیل جرایم رایانه ای در مشهد ، وکیل جرایم سایبری مشهد ، وکیل تخصصی جرایم فضای مجازی   انتشار اسرار خصوصی ، ماده 745 هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را…

Call Now Button