بهترین وکیل فسخ نکاح در مشهد    مشاوره و وکالت – وکیل پایه یک دادگستری  253 20 360 051   3417 500 0915   چنانچه دادگاه حکم بر فسخ نکاح زوجه صادر نماید و قبل یا بعد از ابلاغ حکم و قبل از قطعیت دادنامه زوج فوت کند، آیا زوجه وارث تلقی می شود؟   نظر…

Call Now Button