آدرس دفتر وکالت در مشهد ، دفتر وکالت محلی است که توسط وکیل دادگستری تاسیس و اداره می شود. وکیل پایه یک دادگستری فردی است که بعد  از طی مراحل سخت موفقبه اخذپروانه وکالت  گردیده  و در یکی از کانون های وکلای دادگستری عضو می باشد. وکیل  از طرف موکل خود وظیفه انجام کارهایی را…

Call Now Button