مشاوره و وکالت تخصصی در امور کیفری ، ملک ، خانواده  و طلاق در مشهد توسط وکلای خوب مشهد حقوق متهم حق احضار قبل از تفهیم اتهام حق احضار قبل از تفهیم اتهام در ماده 213 قانون آئین دادرسی کیفری 1392پیش بینی شده است. توضیح این حق این است که اگر شخصی به جهت دیگری…

Call Now Button