در بعضی موارد زوجین بعد از اینکه از طریق طلاق توافقی از هم حدا می شوند پشیمان می شوند و قصد دارند  که دوباره به زندگی مشترگ برگردند. رجوع در طلاق توافقی طلاق رجعی در “طلاق رجعی” برای شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد؛ و از نظر وکیل نفقه در مشهد نفقه نیز…

Call Now Button