حق وتکلیف بودن حضانت - وکیل در مشهد - 09155003417 - وکیل خوب در مشهد

وکیل حضانت در مشهد – 09155003417 – وکیل حضانت فرزند – وکیل خوب حضانت در مشهد

وکیل حضانت در مشهد –  09155003417 – وکیل حضانت فرزند – وکیل خوب حضانت در مشهد
وکیل حضانت در مشهد – 09155003417 – وکیل حضانت فرزند – وکیل خوب حضانت در مشهد
23 آذر 96

وکیل حضانت در مشهد . حضانت هم حق است هم تکلیف ولی در مواردی می توان راجع به حضانت توافق کرد و از نظر قانون معتبر است ، واینکه می گویند توافق بر حضانت معتبر نیست،صحیح نمی باشد. چگونه می‌توان حضانت فرزند را از همسر پس گرفت؟   طبق قوانین ایران حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران...