وکیل خلع ید در مشهد - وکیل در مشهد - 09155003417 - وکیل خوب در مشهد

وکیل خلع ید ملک در مشهد

وکیل خلع ید ملک در مشهد
وکیل خلع ید ملک در مشهد
19 اسفند 96

  وکیل خلع ید ملک در مشهد دعاوی ملک خلع ید ، تخلیه فسخ ، اقاله الزام به تنظیم سند فک رهن ابطال عقد   1. خلع ید، رفع تصرف از متصرف غیرمنقول، به حکم قانون، سند رسمی یا دادگاه است.   2. در دعوای خلع ید خواهان باید مالکیت خود را نسبت به ملک و غاصبانه بودن ید خوانده...

وکیل ملکی در مشهد -09155003417
وکیل ملکی در مشهد -09155003417
30 آذر 96

 وکیل ملکی در مشهد     وکیل پایه یک دادگستری  متخصص در تمام امور مربوط به ملک   09155003417  36020253 – 051   وکیل ملک در مشهد ، حصول بهترین نتیجه در پرونده های حقوقی  ملکی کیفری خانواده و طلاق در مشهد ، وکیل متخصص در امور ملکی ، دعاوی مربوط به ملک شما به دلیل فنی بودن  نیاز به وکیل...