وکیل اداره کار – وکیل خوب دادگستری در مشهد

وکیل اداره کار – وکیل خوب دادگستری در مشهد
وکیل اداره کار – وکیل خوب دادگستری در مشهد
۱۰ اسف ۹۷

وکیل اداره کار وکیل خوب در مشهد   وکیل کار در مشهد   سوال : ضمانت اجرای عدم پرداخت حقوق کارگر بعد از صدور اجراییه علیه کارفرما چیست؟ پاسخ : کارگران صرف نظر از حق درخواست صدور اجرائیه در مراجع قضایی و پی گیری اجرای رای هیات حل اختلاف در شعب حقوقی دادگستری از طریق وکیل اداره کار در مشهد ، به...

نفقه زن در دوران عقد – وکیل خانواده در مشهد – وکیل خوب دادگستری
نفقه زن در دوران عقد – وکیل خانواده در مشهد – وکیل خوب دادگستری
۲۷ بهم ۹۷

نفقه زن در دوران عقد وکیل خانواده خوب در مشهد عرف تصور غالب مردم بر آن است که به زنی نفقه داده می شود و خانمی مستحق نفقه است که س از ازدواج به خانه شوهر رفته باشد و مشغول زندگی با وی باشد. در صورتی که واقعیت جز این است. این تصور مصداقش فقط زمانی است که زوجه پس...

مهریه بر ذمه پدر زوج – وکیل مهریه در مشهد – وکیل پایه یک دادگستری در مشهد
مهریه بر ذمه پدر زوج – وکیل مهریه در مشهد – وکیل پایه یک دادگستری در مشهد
۰۱ دی ۹۷

مهریه بر ذمه پدر زوج   وکیل مهریه در مشهد بهترین وکیل خانواده در مشهد مشاوره و وکالت تخصصی وکالت ایرانیان خارج از کشور   مهریه مهریه مالی است که قابلیت تملک داشته باشد و در عقد نکاح ، مرد تعهد می کند که به زوجه بپردازد. بنابراین مهر مالی است که به هنگام عقد نکاح برای ضوابط شرع و...

زنا و رابطه نامشروع – وکیل در مشهد – وکیل خوب پایه یک دادگستری در مشهد
زنا و رابطه نامشروع – وکیل در مشهد – وکیل خوب پایه یک دادگستری در مشهد
۰۳ آبا ۹۷

رابطه نامشروع و زنا رابطه نامشروع به اعمال منافی اخلاق و عفت از قبیل تقبیل و مضاجعه که بین زن و مردی که ازدواج نکرده اند، گفته می شود مجازات رابطه نامشروع 99 ضربه شلاق است وکیل رابطه نامشروع در مشهد اعتقاد براین دارد بر حسب ضرورت و اقتضای جمعه بسیاری ارز روابط بین زن یا مرد و دختر یا...

محدود نمودن حق طلاق زوج  – وکیل در مشهد  –  وکیل خوب پایه یک در مشهد
محدود نمودن حق طلاق زوج – وکیل در مشهد – وکیل خوب پایه یک در مشهد
۳۰ مهر ۹۷

 محدود کردن حق طلاق زوج بهترین وکیل در مشهد در حیطه طلاق و خانواده وکیل طلاق توافقی در مشهد   محدود کردن حق طلاق زوج، موضوع بحث این است اگر ضمن عقد نکاح زوجه شرط کند که مرد (زوج) نمی تواند زوجه را طلاق دهد مگر با موافقت زوجه، از لحاظ حقوقی و قضایی اثر آن چگونه است؟ در کتاب...

وکیل خوب در مشهد
وکیل خوب در مشهد
۱۰ مرد ۹۶

وکیل خوب در مشهد ، انتخاب یک وکیل خوب دادگستری در انجام یک پرونده بسیار موثر هست و این وکیل خوب می باشد که می تواند نقش بسزایی در امور وکالتی شما داشته باشد اگر به دنبال یک وکیل پایه یک خوب در مشهد جهت طرح یا دفاع از دعوی خود هستید، خوب هست بدانید که مهم ترین ویژگی یک وکیل...