اهلیت موکل

وکیل مشهد

وکالت یک عمل حقوقی که به نام و حساب موکل انجام می شود،

هرچند به وسیله ی وکیل و اراده ی او است،

در واقع موکل نیز به واسطه آن را واقع می سازد.

نیابت به همین منظور داده می شود و وکیل نیز وسیله ی این اقدام قرار می گیرد

و سود و زیان آن عاید موکل خواهد شد.

بنابراین، اهلیت موکل برای اعطای نمایندگی با اهلیت

برای انجام کار موضوع وکالت ارتباط نزدیک پیدا می کند

و نمی توان این دو صلاحیت را از هم جدا کرد.

نویسندگان قانون مدنی نیز با توجه به همین حقیقت اهلیت موکل را با صلاحیت انجام دادن

کاری که به وکیل واگذار می شود پیوند زده اند،

به گونه ای که معیار اهلیت موکل در این قانون،

اهلیت انجام عمل حقوقی مورد وکالت است.

 

 ماده 662

چنانکه در ماده ی 662 آمده است :

وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد.

بدین ترتیب سفیه می تواند برای انجام امور غیر مالی ماند طلاق

به دیگری وکالت دهد و صغیر ممیز برای قبول هبه

و صلح بدون عوض کسی را وکیل خود سازد.

ولی مجنون یا صغیر غیر ممیز چون اهلیت انجام

هیچ عمل ارادی را ندارد هیچ گاه نمی تواند

طرف عقد وکالت قرار گیرد.

اهلیت موکل در زمانی که نیابت داده می شود ضرورت دارد

بیشتر بدانید :
وکیل اثبات رجوع بذل

ولی پس از آن تاریخ نیز هرگاه عارضه ای اهلیت لازم

برای انجام عمل حقوقی مورد وکالت را از موکل سلب کند

عقد را منحل می سازد. برای مثال

بیماری جنون اهلیت موکل را در تمام موارد از بین میبرد

و سفاهت در امور مالی باعث انحلال وکالت می شود.

ورشکستگی موکل نیز مانند حجر او

صلاحیت وکیل را در تصرفاتی که به زیان طلبکاران است

و دارایی او راتغییر می دهد از بین می برد.

 

وکالت دعاوی حقوقی و خانواده

 

ماده 681

ماده 681 قانون مدنی در همین زمینه مقرر می دارد

محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود

مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در انها نمی باشد.

آنچه گفته شد ناظر به موردی است که در وکالت شرط عوض

به عنوان دستمزد یا تعهد دیگر نشده باشد

جایی که وکالت حاوی تعهد اضافی برای موکل است

متعهد باید اهلیت لازم برای به عهده گرفتن آن را داشته باشد

منتها باید توجه داشت که بطلان شرط مانع از نفوذ وکالت

و درستی اعمالی که وکیل به نمایندگی انجام می دهد نخواهد شد.

برای مثال اگر سفیه برای طلاق همسر خود یا قبول صلح بدون عوض به دیگری وکالت دهد

و ضمن عقد تعهد کند که مبلغ معینی دستمزد به وکیل دهد

یا مالی را به او منتقل سازد، عدم نفوذ شرط باعث بی اعتباری وکالت نمی شود. (به نقل از کتاب عقود معین دکتر کاتوزیان)

 

بیشتر بدانید :
وکیل مجرب در مشهد

درباره ی وکیل مدافع

مطلب پیشنهادی

وکیل خوب در مشهد

وکیل خوب در مشهد ، انتخاب یک وکیل خوب دادگستری در انجام یک پرونده بسیار موثر …

Call Now Buttonتماس