درچه شرایطی به زن مهریه تعلق نمی گیرد

مهریه

بر طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی زن به مجرد عقد مالک مهر (به فتح میم) یا همان مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی در آن داشته باشد پرداخت مهریه در سند ازدواج یا عند المطالبه است یا عند الاستطاعه که در صورت عندالاستطلعه بازهم زن حق مطالبه دارد که باید توسط وکیل مهریه در مشهد اثبات شود که زوج اموالی دارد.

سوالی که از وکیل در مشهد بارها پرسیده می شود این است که آیا امکان طلاق بدون پرداخت مهریه نیز وجود دارد یا خیر؟بله در مورادری وجود دارد از جمله :

 

عدم تعلق مهریه

1.به استناد ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی هر گاه به دلیلی نکاح بین زوجین، فسخ گردد

و بین آن ها نزدیکی واقع نشده باشد زن مستحق مهر نخواهد بود

تنها استثناء آن فسخ به دلیل عنن بودن مرد است

یعنی مردی که توانایی عمل زناشویی نداشته باشد

که در این صورت با فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر خواهد بود.

2. بر طبق ماده ۱۰۸۹ قانون مدنی هر گاه عقد ازدواج (دائم یا موقت) بین زوجین به دلیلی باطل بوده باشد و بین آن ها نزدیکی واقع نشده باشد زن حق مهر ندارد.

 3-    در هنگام طلاق دختر باکره نیز توضیح داده شد که مهریه او نصف خواهد شد.

4. در طلاق توافقی نیز ، اصولا زوج به اختیار خویش مهریه خود را می بخشد یا ابراء می کند که بهتر است با کمک وکیل توافقی صورت بگیرد .

بیشتر بدانید :
وکیل برای ثبت ازدواج دوم در مشهد

لذا جزء در موارد بالا ذمه زوج بابت مهریه اشتغال دارد و لی نحوه پرداخت بعد از مطالبه ، به نظر دادگاه بستگی دارد.

 تعلق مهریه

 اگر زن ناشزه باشد بدین معنی که از مرد (شوهر) تمکین نکند.

یا این که بیمار باشد

یا حتی مرتکب جرمی شده باشد

و یا خیانت کند و مرتکب رابطه نامشروع شود مشاوره وکیل رابطه نامشروع در مشهد

ارتباطی به مهریه او ندارد و همه این موارد مطلقا مانع دریافت و استحقاق زن نسبت به مهریه نیست

و از اشتباهات رایج بین بعضی از مردم است

درباره ی وکیل مدافع

مطلب پیشنهادی

تشریفات طلاق رجعی – وکیل خانواده در مشهد

تشریفات طلاق رجعی در طلاق رجعی تشریفات خاصی، طبق تبصره ی 4  ماده واحده، مقرر …

Call Now Buttonتماس