طلاق در مشهد – وکیل خانواده در مشهد

طلاق در مشهد، حصول بهترین نتیجه در دعاوی خانواده.طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب خود یا نماینده او بنابراین طلاق ویژه نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع ( متعه) از طریق بذل یا انقضاء مدت صورت می گیرد.

مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری در مشهد 

انواع طلاق

طلاق توافقی توسط وکیل طلاق توافقی 

طلاق  به درخواست زوج

طلاق به درخواست زوجه

موجبات طلاق

موجبات طلاق یااسباب طلا ق چیز هائی است که مجوز طلاق به شمارمی آمده و به استناد آنها می توان اقدام به طلاق کرد. در قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه طلاق با توجه به موجبات آن به این سه شکل صورت می گیرد که به شرح زیر بیان خواهیم کرد.

اولاً، مردمی تواند برابر مقررات قانون مدنی بامراجعه به داد گاه زن خود را طلاق دهد (ماده 1133 ق.م) اصلاحی 1381ق.م ). البته باید توجه داشت که بایستی حقوق مالی زن از قبیل نفقه و مهریه را باید پرداخت نماید و در صورت عدم تمکن مالی می تواند با کمک وکیل مهریه در مشهد ، اعسار خود را مطرح نماید.

ثانیاً، زن در موارد خاص برابر ( مواد  1029و1129و1130ق.م) می توان از دادگاه تقاضای طلاق کند.

ثالثاً، زوجین باشرایط خاصی مو توانند در باره طلاق توافق کنند (مواد 1145و1146ق.م) این گونه طلاق، خلع یا مبارات نامیده میشود.

باید توجه داشت که طلاق در اسلام امری ناپسندیداست و مرد مسلمان نباید از روی هوی وهوس و بدون دلیل موجه اقدام به طلاق زن خود کند. به دیگرسخن« اسلام با طلاق سخت مخالف است. اسلام می خواهد تا حدود امکان طلاق صورت نگیرد؛ اسلام طلاق را به عنوان چاره جویی در مواردی که چاره منحصر به جدایی است تجویز کرده است. یک وکیل طلاق در مشهد نیز در شرایطی اقدام به طلاق موکل می نماید که خود موکل از وکیل طلاق بخواهد.

بیشتر بدانید :
وکیل خانواده خوب در مشهد - وکیل پایه یک دادگستری - وکیل خوب در مشهد

مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری در مشهد 

مراحل طلاق در مشهد

برای انجام طلاق در مشهدباید مشاوره های های قبل از طلاق انجام شود( در تمامی طلاق ها ابتدا بایستی مشاوره طلاق انجام شود ) برای این کار  از طریق سامانه نوبت دهی طلاق نسبت به تعیین وقت اقدم نمود که توصیه می شود این کار توسط وکیل خانواده در مشهد انجام شود. بعد از مشاوره ثبت دادخواست طلاق می باشد که از طریق دفتر خدمات قضایی مشهد انجام می شود و در صورت داشتن وکیل در مشهد ، نیازی به حضور زوجین نیست.

درباره ی وکیل مدافع

مطلب پیشنهادی

تشریفات طلاق رجعی – وکیل خانواده در مشهد

تشریفات طلاق رجعی در طلاق رجعی تشریفات خاصی، طبق تبصره ی 4  ماده واحده، مقرر …

Call Now Buttonتماس