طلاق عسر و حرج

طلاق عسر و حرج

طلاق عسر و حرج
طلاق عسر و حرج

 

وکیل مدافع ، وکیل مشهد

مشاوره با وکلای پایه یک دادگستری

مصادیق عسر و حرج

عسر و حرج از مواردی هست که در صورت اثبات آن در دادگاه توسط وکیل طلاق ، دادگاه حکم به طلاق زوجه می دهد در مورد اینکه چه چیزهایی باعث تحقق عسر وحرج می شود مختلف است و دادگاه هر مورد را ا توجه به شرایط و اوضاع بررسی نماید و درواقع هم نوعی است هم شخصی بعنوان مثال چهار سال جدایی زوجین، از موجبات عسر و حرج زوجه است و بذل بخشی از مهریه در قبال طلاق حکایت از تحقق عسر و حرج دارد. چند نمونه از آرای قضایی که به استناد عسر و حرج ری به طلاق داده اند.

 

وکیل طلاق

 دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۷۶۵
 شعبه ۲۳۲ دادگاه عمومی خانواده تهران

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم (ر.ع.) فرزند (غ.) متولد ۱۳۵۳ با وکالت آقای (ح.الف.) فرزند (ر.) به طرفیت همسرش آقای (م.الف.) فرزند (م.) متولد ۱۳۵۰ به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق به علت مفارقت زوجین قریب چهار سال و پرداخت نشدن نفقه وی توسط خوانده با وصف جلب و بازداشت توجه به اوراق و محتویات پرونده دادخواست و مدارک استنادی از جمله سند نکاح شماره ۳۸۱۹ مورخ ۷۳ / ۲ / ۲۲ صادره از دفتر ازدواج شماره ۴۶۱ حوزه ثبت تهران و محرز بودن علقه زوجیت بین طرفین و تصویر دادنامه ها و اجرائیه های پیوست و سایر قرائن و امارات موجود و اینکه چهار سال مفارقت زوجین از موجبات عسر و حرج خواهان است ضمن اینکه خوانده در جلسه دادگاه دفاع مؤثری نداشته و هیچ گونه دلیل و مدارکی دال بر پرداخت نشد.

بیشتر بدانید :
وکیل طلاق در مشهد - بهترین وکیل خانواده در مشهد

اثبات عسر و حرج مستلزم داشتن یک وکیل خوب  است

نفقه زوجه در این مدت ارائه نشده و بذل تعداد یکصد و پنجاه عدد سکه تمام بهار آزادی از مهریه مافی القباله در قبال طلاق حکایت از صحت ادعای خواهان و عسر و حرج وی دارد و ادامه اختلافات نیز بیش از این به صلحت زوجین نیست و داوران منتخب نیز توفیق در اصلاح ذات البين نداشته اند و خواسته به نظر دادگاه موجه است. علیهذا، استناد به مواد ۱۲۸۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶ و ۱۱۳۰ از قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۰ گواهی عدم امکان سازش و طلاق مشارالیها را صادر و اعلام می نماید. ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ و قطعیت دادنامه می تواند با بذل یکصد و پنجاه عددسکه تمام بهار آزادی از کل مهریه مافی القباله شامل ۳۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی و قبول بذل از طرف زوج یا وکیل مهریه و توکیل غیر به اجرای طلاق خلع نوبت اول و ثبت آن اقدام و پس از اجرای طلاق به مقدار سه طهر عده نگه دارد. فرزندان مشترک زوجین دو دختر به نام:1. (ز) متولد ۷۷/ ۳ /۲ خارج از حضانت است؛ ۲. (س) متولد ۸۲/ ۵ / ۲۶ به لحاظ سنی در حضانت پدر خواهد بود و خوانده حق ملاقات فرزند خود را در هفته ۲۴ ساعت از عصر پنجشنبه الغایت عصر روز جمعه دارد و پس از اتمام سن نه سال قمری در انتخاب والدین مختار است و ادعای بارداری نشده است. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران و سپس قابل فرجام است.

بیشتر بدانید :
عدم حضور زوجه در دفترخانه طلاق - وکیل طلاق در مشهد

 

 وکیل طلاق عسر و حرج

رای شعبه 15 دادگاه تجديدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (م.الف.) به طرفیت خانم (ر.ع.) از دادنامه شماره ۰۱۴۶۴ مورخ ۱۳۹۱/ ۸ / ۲۹ شعبه محترم ۲۳۳ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به تفرق زوجین از همدیگر در پرونده کلاسه ۹۱/ ۲۳۳ / ۰۱۰۸۸ صادر گردیده وارد نیست؛ زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و ایرادی از حیث ماهوي یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات ان صحیح است و وکیل تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده؛ لذا بنا به مراتب دادگاه مستند به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹/ ۱ / ۲۱ ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترض عنه را عینا تأیید می نماید. رأی دادگاه به موجب مواد ۳۶۸ و ۳۹۷ قانون فوق الذکر در مرجع محترم دیوان عالیکشور قابل فرجام خواهی است.

درباره ی وکیل مدافع

مطلب پیشنهادی

تشریفات طلاق رجعی – وکیل خانواده در مشهد

تشریفات طلاق رجعی در طلاق رجعی تشریفات خاصی، طبق تبصره ی 4  ماده واحده، مقرر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس