نفقه فرزند حاصل از تلقیح مصنوعی – وکیل خانواده در مشهد – وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

نفقه چیست؟ نفقه عبارت است از آن چیزی که بذل و صرف می‌شود. لذا مسکن، البسه، غذا، اثاث خانه به قدر رفع حاجت، هزینه بهداشت و درمان، رفت و آمد … را نیز شامل می‌شود. به عبارت دیگر، نفقه از جمله حقوق قانونی افرادی است که قانوناً انفاق آنان از وظایف سایر افراد است. به طور مثال مرد مکلف به پرداخت نفقه همسر غیر ناشزه خود است همچنین مرد مکلف به پرداخت نفقه فرزند یا فرزندان خود یا پدر و مادر … نیز خواهد بود.

 

نفقه فرزند حاصل از تلقیح مصنوعی، تکلیف نفقه فرزند حاصل از تلقیح مصنوعی، قانونگذار در بیان شرایط الزام به انفاق این افراد در ماده 1198 قانون مدنی اینچنین مقرر داشته است: کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد. یعنی بتواند نفقه بدهد، بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. بنابراین در صورت وجود شرایط گفته شده و امتناع پدر یا فرد ملزم به انفاق، فرزند حاصل از تلقیح مصنوعی و یا تحت سرپرستی می‌تواند از دادگاه الزام فرد به پرداخت نفقه‌اش را بخواهد. از طرفی دیگر عدم پرداخت نفقه چنین اشخاصی نیز جرم می باشد و مرتکب یا همان امتناع کننده به مجازات حبس محکوم خواهد شد. بنابراین قانونگذار در راستای حمایت خود از پدیده تلقیح مصنوعی که از ابداعات نوین علم پزشکی، که قدمی در راستای حفظ کانون خانواده می باشد، خودداری از پرداخت نفقه فرزند ناشی از تلیق مصنوعی یا تحت سرپرستی جرم بوده و قابل مجازات خواهد بود. در صورتی که پدر فرزند حاصل از تلقیح مصنوعی فوت نموده باشد، مادر او سرپرست و ولی او می‌شود و در نتیجه مسئول تامین نفقه ی او می‌گردد و باید از عهده ی مخارج و هزینه‌های مالی او بر بیاید، هرگاه مادر فرزند ناشی از لقاح نتواند نفقه ی طفل را تامین نماید، سایر بستگان و اقوام او می‌توانند از دادستان محل اقامت فرزند، درخواست تعیین قیم و سرپرست را نمایند. در صورتی که حضانت فرزند حاصل از تلقیح مصنوعی با مادر او باشد، دادگاه موجبات تامین نفقه ی او را توسط پدر فرزند، فراهم می نماید و او را ملزم به پرداخت نفقه ی ایام گذشته و حال فرزند می‌کند.

بیشتر بدانید :
وکیل در قوچان - 09155003417 - وکیل پایه یک دادگستری در قوچان

 سوال: فرزند متولّد از تلقیح مصنوعی آیا دارای نسب مشروع و قانونی است و از پدر متوفی خود ارث می برد یا خیر؟

ماده 875 قانون مدنی شرط متأخر را درخصوص ارث بردن جنین پذیرفته و معتقد است هرگاه انتساب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی به مورث قطعی و ثابت باشد، زنده متولدّ شدن طفل ناشی از تلقیح مصنوعی ولو پس از فوت پدر، کشف از مالکیت او نسبت به سهم الارثش از زمان فوت مورث می نماید و از پدر متوف یاش ارث خواهد برد.

درباره ی وکیل مدافع

مطلب پیشنهادی

وکیل خوب در مشهد

وکیل خوب در مشهد ، انتخاب یک وکیل خوب دادگستری در انجام یک پرونده بسیار موثر …

Call Now Buttonتماس