وکیل توهین در مشهد

وکیل توهین در مشهد ،

حصول بهترین نتیجه در دعاوی

حقوقی، کیفری، ملکی، خانواده و طلاق توافقی

شماره تلفن وکیل در مشهد جهت مشاوره تلفنی 09155003417

وکیل توهین در مشهد

ماده 608: توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد

به مجازات شلاق تا (74) ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

آرای دیوان عالی کشور:

رای شعبه 2 دیوان عالی کشور (شماره: 3492 مورخه 1/12/1334)

توهین مفهوم کلی است و نظرها در تشخیص آن مختلف می باشد

و بسا لفظی به عقیده دسته ای اهانت و به نظر دیگران اهانت نباشد

و چون در مسائل جایی باید موضوع حکم و خصوصیات آن روشن و مدلل باشد،

بنابراین محکومیت برای توهین بدون ذکر خصوصیات آن صحیح نخواهد بود.

رای شعبه 8 دیوان عالی کشور (شماره: 1752  مورخه 7/4/1335)

در مورد توهین به مامور دولت دادگاه باید تعیین نماید

چه کلمات و جملاتی از ناحیه متهم ادا شده تا اهانت تلقی گرد

نظریات مشورتی: 

نظریه ( شماره: 7/3253 مورخه 22/6/1359)

در توهین، ارتجالی بودن عمل شرط است.بنابراین اگر کسی مورد اهانت قرار گیرد و در پاسخ، اقدام به توهین نماید مشمول رای این ماده نیست.

نظریه ( شماره: 7/5366 مورخه 30/11/1364)

در صورتی که مرتکب شتم  یا ضرب یا هردو بر دادگاه مشخص باشد و آثار ضرب  مجنی علیه مشهود نباشد اعمال ارتکابی از جهت شتم(اگر مراد از آن فحاشی و استعمال الفاظ رکیک باشد) مشمول ماده 608 قانون تعزیرات است و از جهت ایراد ضرب به لحاظ عدم امکان قصاص در صورت عدم تصالح تعیین خسارات با حاکم است.

 نظریه ( شماره: 7/390 مورخه 28/2/1368)

ریختن مایعات و چیزهای کثیف بر روی اشخاص منطبق با بند (22) ماده 2 آیین نامه امور خلافی است

که می گوید: «اشخاصی که اجسام ثقلیه و چیزهای کثیف و مایعات به دیگری بیاندازد یا بپاشند.»

ماده 608 قانون تعزیرات مربوط به توهین و هتک حرمت لفظی است.

 نظریه (شماره: 7/15/87 مورخه 25/4/1370)

اهانت به کارشناس مانند اهانت به افراد قابل تعقیب است.

نظریه ( شماره: 7/7138 مورخه 7/10/1372)

صدور قرار تعلیق اجرا مجازات بزه فحاشی بلااشکال است.

بیشتر بدانید :
وکیل جرایم منافی عفت در مشهد - جرم زنا و رابطه نامشروع - وکیل کیفری در مشهد

نظریه (شماره: 7/6428 مورخه 26/9/1376)

صرف اظهار شخصی که بگوید شما سفارش گرفته اید

تا علیه من اقدام کنید(خطاب به قاضی) اهانت محسوب نمی شود.

نظریه (شماره: 7/3472 مورخه 16/8/1377)

اهانت، امر عرفی و تشخیص آن با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است،

مع ذلک اضافه می شود که در اهانت، قصد هم لازم است یعنی اهانت کننده باید قصد اهانت داشته باشد

ولی اگر قصد اهانت نداشته باشد، سخن یا عمل او اهانت نخواهد بود.

نظریه (شماره: 7/7300 مورخه 14/10/1377)

اطلاق ارتکاب به جرم توهین به فاعل مستلزم احراز قصد اوست

و در ماده 608 ق.م.ا. هم برای فعل مادی این جرم بکار بردن الفاظ رکیک و فحاشی مثال زده شده است

لذا ایراد ضرب ساده بی نشان را نمی توان با این جرم یکی دانست

مگر اینکه عرفا توهین محسوب شود قصد اهانت هم احراز شده باشد.

نظریه ( شماره: 7/2154 مورخه 16/4/1378)

کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) مامور دولت نمی باشند

و توهین به آنها مشمول ماده 608 ق.م.ا. مصوب سال 75 می باشد.

نظریه (شماره: 7/4645 مورخه 31/6/1378)

توهین به رئیس دادگستری چه به عنوان یک فرد عادی و چه به عنوان رئیس دادگستری طبق مواد 608 و 609 ق.م.ا. بر حسب مورد جرم است

و رئیس دادگستری حق دارد با توجه به مواد 3و6 آ.د.ک. 1290 متهم را جهت رسیدگی به موارد اتهام به مرجع قضایی معرفی نماید.

نظریه (شماره: 7/4636 مورخه 3/7/1378)

قید کلمه توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک… تمثیلی است

و منحصر به توهین لفظی نمی باشد.

نظریه (شماره: 7/8973 مورخه 13/9/1379)

اعضای شورای اسلامی شهرو روستا از شمول ماده 609 ق.م.ا. خارج میباشند

ولی توهین به آنها مشمول ماده 608 آن قانون است.

نظریه (شماره: 7/1266 مورخه 9/2/1380)

به نظر می رسد، عبارت(با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی گردد) .

صرفا ناظر به صدور نظریه مجلس یعنی توهین لفظی باشد

نه اینکه توهین عملی هم بایستی همراه با توهین لفظی باشد،

به طوریکه با عدم ظهور الفاظ، توهین عملی محقق نخواهد شد.

نظریه (شماره: 7/221 مورخه 26/1/1382  

تهدید و اهانت جرائم جداگانه هستند نمی توان هر نوع تهدید را اهانت تلقی کرد اگرچه ممکن است تهدید با اهانت توام باشد یا بالعکس.

بیشتر بدانید :
نشر اکاذیب

 وکیل جرم توهین در مشهد  : افترا نیز با توهین تفاوت دارد و در توهین  از یک لفظ موهن استفاده می شود ولی در افترا از یک لفظ ( عنوان مجرمانه ).

نظریه حقوقی:

با توجه به لفظ از قبیل این ماده حصری نیست و دامنه توهین محدود به فحاشی و استعمال الفاظ رکیک نیست. بنابراین توهین می تواند به وسیله رفتار و کتابت هم محقق شود، همچنین ممکن است به وسیله تصویر باشد و همچنین ممکن است کتبی باشد یا شفاهی.

نشست های قضایی:

سوال: بین دشنام مصرح در مواد 144 و 145 قانون مجازات اسلامی که در آن مجازات شلاق فقط پیش بینی شده است و فحاشی مذکور در ماده 608 آن قانون که در آن مجازات شلاق و جزای نقدی تعیین شده چه فرقی وجود دارد؟

جواب(نظر کمیسیون_ نشست قضایی دادگستری قم، مهر 83): هیچ گونه تعارضی بین مواد 144 و 145 نیست و ماده 144 حکایت از مورد قذف دارد که مجازات آن حد است و عنوان میکند چنانجه لفظ به کار برده شده نسبت دادن عمل شنیع به دیگری است و به جهت آن مستوجب حد قذف می شود و نسبت به مخاطب که جنبه ایذا و توهین داشته تعزیر می شود به عبارت دیگر ماده 144 از موارد تعدد جرم معنوی یعنی ارتکاب فعل واحد با دو عنوان مجرمانه محسوب می شود و بین ماده 145 و 608 نیز تعارضی وجود ندارد و هر دو در مورد دشنامی است که عنوان قذف دارد چنانچه به صراحت در هر دو ماده به این امر اشاره شده است.

لکن قانون گذار در ماده 608 دایره مجازات را وسعت داده و قاضی مخیر است که به شلاق یا جزای نقدی حکم دهد و چنانچه حکم به شلاق داد می تواند به هر دو ماده استناد کند و توضیح اینکه نسبت بین ماده 145 و 608 عموم و خصوص من وجه نیست بلکه ماده 608 حاکم بر ماده 145 است و  فقط دایره مجازات را وسعت داده است.

به علاوه بر عکس ادعای بعضی که مدعی هستند ماده 45 خاص و فقط منحصر به دشنام های ناموسی است با صراحت قید«هر دشنام» که در ماده سازگاری ندارد. علاوه بر اینکه در متون فقهی آن چنان که در جواهر الکلام ج41 ص409 الی 412 آمده است: هر ودشنام و لفظی که موجب کراهت و اذیت مخاطب شود به شرط آنکه متظاهر به فسق و فجور نباشد موجب تعزیر است. بنابراین، ذکر ماده 145 در بحث حد قذف که حکم تعزیری ماده را بیان کرده دلیل بر این نمیشود که ماده مختص دشنام های ناموسی باشد.

بیشتر بدانید :
تعلیق اجرای مجازات

سوال: شخصی در اثر ایراد آثار ظاهری ندارد، آیا میتوان طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی، موضوع شکایت او را توهین تلقی کرد؟

جواب(نظر کمیسیون_ نشست قضایی دادگستری ابرکوه، آبان 84)

در قوانین جزایی تفسیر مضیق ممکن است لیکن در مانحن فیه که اصاله البرئه در مقابل ظن و شک حاکمیت دارد و ادعا متکی به دلیل نیست برای اثبات جرم در جهت ادعای شاکی تمسک به موادی از قانون مجازات اسلامی که موضوعا تشابهی با جرم اعلامی دارد، توجیه قانونی ندارد موضوع مواد 608 و 618 قانون مجازات اسلامی مصداق عمل مرتکب ایراد ضربی که آثار ضرب در بدن مضروب به جا نگذاشته است، نیست مگر اینکه عما واقع شده را تخلف ار مقررات آیین نامه امور خلافی تشخیص و مجازات گلاویزی را در مورد ضارب اعمال کرد.«بند 36 ماده یکم آیین نامه امور خلافی مصوب سال 1324»

سوال:اگر شخصی از طریق تلفن همراهش، پیام متنی با کلمات رکیک و غیر اخلاقی به تلفن همراه دیگری ارسال نماید این عمل جرم است؟موضوع در قالب کدامیک از مواد قانون مجازات اسلامی قرار می گیرد؟

جواب(نظر کمیسیون_ نشست قضایی دادگستری نکا، اردیبهشت 85)

در صورتی که پیام کوتاه ارسالی به دارنده تلفن همراه اهانت آمیز و خطاب به وی باشد مصداق ماده 608 قانون مجازات اسلامی است ولی در صورتی که فردی غیر از مخاطب مود اهانت یا استهزا قرار گرفته باشد. شخص متضرر از پیام می تواند حسب مورد بر طبق مواد 608 و 641 از قانون مجازات اسلامی و غیره شکایت کند.

 مشاوره با وکیل توهین در مشهد  با شماره 091555003417

درباره ی وکیل مدافع

مطلب پیشنهادی

وکیل سرقت – وکیل مشهد

وکیل در مشهد ، حصول بهترین نتیجه در دعاوی حقوقی ، کیفری ، ملکی ، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس