وکیل حق طلاق در مشهد

وکیل حق طلاق در مشهد

وکیل حق طلاق در مشهد
وکیل حق طلاق در مشهد

وکیل حق طلاق در مشهد، ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر شوهر به زن وکالت برای طلاق داده باشد. چنین شرطی طبق فقه اسلامی و قانون مدنی و قانون ازدواج صحیح و معتبر است. اولین قانونی که به صراحت شرط ضمن  عقد برای طلاق را در حقوق ایران پذیرفته ماده 4 قانون ازدواج مصوب 1310 است. لیکن طبق بند 1 ماده ی 58 قانون حمایت خانواده ی 1391 قانون راجع به ازدواج مصوب 1310/5/23 صریحا نسخ شده است. ماده ی 1119 قانون مدنی مصوب 1313 متن ماده ی 4 قانون ازدواج را با اندک اصلاح عبارتی تکرار کرده است. به موجب ماده ی مذکور : طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگری بگیرد، یا در مدت معینی غایب شود و یا ترک انفاق نماید، یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند، یا سوء رفتاری نمایند که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه توسط وکیل خوب و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد. شایان ذکر است که موارد یاد شده در ماده ی 1119 تمثیلی است نه حصری و قاعده ی مذکور در صدر ماده یک قاعده کلی است که می تواند مصداق های دیگری داشته باشد. البته شرطی معتبر است که نه مخالف با مقتضای ذات عقد باشد و نه نامشروع و خلاف قواعد آمره.

بیشتر بدانید :
انتشار صوت، تصویر، یا فیلم خصوصی در فضای مجازی - وکیل جرایم رایانه ای در مشهد

وکالت مطلق یا عام در طلاق

هرگاه ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر به زن برای طلاق به طور مطلق وکالت داده شود، بدون اینکه اعمل وکالت موکول به تحقق شرطی باشد، آیا این شرط درست است؟ اگر وکالت عام باشد، چنانکه شرط شود که زن از طرف شوهر وکیل و وکیل در توکیل است که هروقت خواست خود را مطلقه کند، آیا می توان شرط را درست دانست؟ در فقه اسلامی اشکالی در این گونه وکالت نیست؛ زیرا چنانکه گفته شد، بنابر اطلاق ادله، فرقی بین توکیل زن و غیر او نیست و همانطور که شوهر می تواند به شخص دیگری وکالت مطلق یا عام برای طلاق زن بدهد، می تواند زن را وکیل مطلق یا عام در طلاق کند.

در قانون ما زن حق طلاق ندارد مگر در دو مورد

اول: قانون شروط ۱۲ گانه ضمن عقد به زن حق طلاق بدهد.این شروط شامل مواردی مثل: نفقه ندادن مرد اعتیاد، مرد به الکل یا مواد مخدر، سوء رفتار مرد، بیماری خطرناک مرد ازدواج مجدد بدون اجازه همسر، بچه دار نشدن مرد بعد از پنج سال و …. است.

دوم: زن حق طلاق داشته باشد. یعنی به صورت شرط ضمن عقد، برای اجرای صیفه ی طلاق، وکالت بلاغزل گرفته باشد.

اگر زنی وکالت طلاق از همسرش داشته باشد چه این وکالت به عنوان شرط در سند ازدواج درج شده باشد و یا در طول زندگی مشترک به صورت رسمی در دفتر اسناد رسمی اخذ شده باشد و یا توسط کنسولگری (سفارت) ایران در خارج از کشور تنظیم شده باشد، به منزله بی نیازی زن از مراجعه به دادگاه و اخذ گواهی عدم امکان سازش نیست.

بیشتر بدانید :
بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد

مراحل گرفتن طلاق با وکالت طلاق اینگونه است که به اجبار، زوجه می بایستی با وکالت خود با وکیل دادگستری مشهد قرارداد ببندد و از طرف شوهر وکالت به وکیل بدهد. اگرچه خود نیز می تواند برای طی مراحل طلاق توافقی وکیل اختیار کند اما انتخاب وکیل دادگستری طلاق توافقی در موارد وکالت حق طلاق برای شوهر اجبار قانونی است و با بودن وکیل با واسطه شوهر نیاز به مراجعه و حضور شوهر نیست.

درباره ی وکیل مدافع

مطلب پیشنهادی

وکیل خوب در مشهد

وکیل خوب در مشهد ، انتخاب یک وکیل خوب دادگستری در انجام یک پرونده بسیار موثر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس