وکیل دیه در مشهد

وکیل دیه در مشهد

وکیل دیه در مشهد
وکیل دیه در مشهد

وکیل دیه در مشهد ، وکیل  برای گرفتن دیه در مشهد ،  وکیل پایه یک دیه در مشهد

مشاوره و وکالت در امور بیمه و اخذ دیه 

وکیل پایه یک دادگستری متخصص وصول دیه

 09155003417  05136020253

دیه

معمولا جبران خسارات بدنی با پرداخت دیه یا ارش است اما، نوع و میزان خسارت در قانون  مشخص است ولی میزان خسارت ارش در قانون مشخص نیست موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتداء هرسال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود. مشاوره با وکیل دیه در مشهد

ارش

ارش  مطابق ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی  که مشعر است:هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاٌ مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد. و در ماده ۴۹۵ همین قانون آمده: در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور می گردیده با در نظر گرفتن آن به صورت کامله انسان و نوع وکیفیت جنایت، میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می شو

ارش، دیه ی غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد، مگر این که در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

نظریات  اداره حقوقی

نظریه شماره: 5717/7

مراد از درهم و دینار که در دیات و زکات آمده است

طلا و نقره مسکوک به عیار و وزن مخصوص است

و عنوان درهم و دینار موضوعیت ندارد

نتیجه اینکه پرداخت نقره مسکوک با وزن و عیار مذکور در ماده 297 قانون مجازات اسلامی

هرچند به اسم درهم و دینار نباشد موجب برائت ذمه جانی خواهد بود.

نظریه شماره: 4175/7

د صورت عدم مراجعه یا امتناع محکوم له و ولی یا اولیا دم از تحویل گرفتن شتر چون نگهداری آن مستلزم داشتن محل و صرف هزینه می باشد لذا فروش آن طبق ماده 490 قانون آیین دادرسی کیفری و ملاک بند 2 ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و رعایت ماده 13 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 61 بلا اشکال است. وکیل دیه در مشهد

وکیل دیه مشهد

اگر  دیه قابل تبدیل به پول باشد و طرفین در تقویم و تبدیل آن توافق نمایند طبق نظر طرفین اقدام و الا با مراجعه به اهل خبره و جلب نظر کارشناس اقدام خواهد شد.

سوال: آیا می توان گفت که ارزش یک شتر برابر ده گوسفند یا 2 گاو یا 10 مثقال طلاست؟ جواب: ارزش ریالی انواع مختلف دیه برابر نیست

زیرا ارزش یک هزار مثقال طلا با دویست دست لباس از حلا های یمن مساوی نیست،

حتی به ندرت اتفاق می افتد که ارزش  ریالی بیشتر با هم برابر باشند،

بنابراین تقویم یک شتر به معادل ده گوسفند یا 2 گوسفند یا 10 گاو یا 10 مثقال طلا موجه نیست.

اختیار جانی در انتخاب یکی از انواع دیات بدین معنا است که هریک را که آسانتر می تواند تهیه کند انتخاب نماید

بیشتر بدانید :
جرم مشهود

و نمی تواند چیزی را انتخاب کند که تهیه آن متعذر یا متعسر باشد

لذا چنانچه نوعی را انتخاب نماید که قدر بر تهیه آن نباشد باید الزام گردد

که به انتخاب نوع دیگری که قادر بر تهیه آن باشد و نمی توان اولیای دم را مجبور به قبول قیمت آن نموده

و اصولا رجوع به قیمت در صورتی است که طرفین تراضی کرده باشند

یا اینکه هیچ یک از انواع دیات در دسترسی نباشد

و در آن صورت هم باید قیمت روز تعیین و پرداخته شود.

 وکیل برای دیه در مشهد

نظریه (شماره: 5495/7 مورخه 1364/10/23 اداره حقوقی دادگستری)

گرچه طبق قانون، حق انتخاب دیه ابتدا با مسوول پرداخت آن قرار داده شده،

لیکن بعد از انتخاب آن جواز عدول از انتخاب اولی و اختیار نوع دیگری از امور شش گانه، نیاز به دلیل صریح و مجوز قانونی دارد

که قوانین مصوب موجود بلکه کتب فقهی نیز فاقد آن دلیل می باشد.

نظریه (شماره: 1030/7 مورخه 1365/3/6 اداره حقوقی دادگستری)

اگر دادگاه بدون نظر جانی، نوع دیه را تعیین کرده باشد،

بعد از انشاء رای نیز حق درخواست تغییر نوع دیه از سوی جانی وجود دارد

و اگر دیه انتخاب شده قابلیت اجرا نداشته باشد، واحد اجرا از دادگاه درخواست می کند تا نوع آن را تغییر دهد.

نظریه (شماره: 718/7 مورخه 1366/2/19 اداره حقوقی دادگستری)

تقویم نقره و مسکوک در صورتی ممکن است که طرفین تراضی به قیمت نمایند یا تهیه آن متعسر باشد،

در صورت اول هرچی تراضی کرده اند

پرداخت می شود و در صورت دوم قیمت روز پرداخت بازار آزاد باید پرداخت شود

و قیمت های دولتی و رسمی مناط نیست.

وکیل برای گرفتن دیه در مشهد

نظریه (شماره: 2812/7 مورخه 1366/5/12 اداره حقوقی دادگستری)

نطر به اینکه مطابق منابع فقهی و فتی مشهور فقها انواع شش گانه دیه در ماده 3 قانون دیات  موضوعیت نداشته

و از باب تمثیل ذکر گردیده و به موجب صدر ماده مذکور جانی در انتخاب هریک از آنها مخیر می باشد

در صورتی که دادگاه راسا و بدون اخذ نظر جانی مبادرت به تعیین یکی از انواع شش گانه دیه نموده باشد

حق جانی حتی پس ار انشاء رای دادگاه از جهت انتخاب نوع دیه، ساقط نمی شود

و دادگاه می تواند با توجه به عدم خصوصیت و موضوعیت دیات به درخواست جانی نوع دیه را تغییر دهد

و اگر دیه تعیین شده در رای دادگاه با انتخاب جانی بوده و اجرای رای صادره مواجه بااشکال گردد

و تهیه و تحویل دیه مورد رای متعذر و یا ممکن نباشد

طبق مفاد بخشنامه باید اقدام شود.

نظریه (شماره: 2951/7 مورخه 1366/5/14 ادره حقوقی دادگستری)

چون پرداخت دیه از ناحیه غیر جانی و از طرف او مانند هر نوع جزای نقدی دیگر بلااشکال است،

لذا مبلغی که شرکت بیمه بر طبق قرارداد با جانی از طرف او پرداخت می نماید،

همچنین مبلغی که دیگران در رابطه با جنایت شخصی از طرف او می پردازند

مانند بیمه اشخاص ثالث قابل احتساب است و مجنی علیه نمی تواند علاوه بر آن مبالغ، مجددا مطالبه دیه نماید.

ولی اگر پرداخت بیمه یا وجوه دیگر از طرف جانی نباشد

بیشتر بدانید :
وکیل برای ممنوع الخروجی در مشهد - وکیل در مشهد - وکیل خوب در مشهد

و بر اثر قرارداد با او هم نباشد احتساب آن از بابت جانی مجوزی ندارد

و در مورد استعلام باید بررسی شود که آیا قرارداد بیمه بین شرکت بیمه و مصدوم  منعقد شده است

یا بین آن شرکت و جانی در صورت اول وجوه پرداختی نباید از دیه کسر سود و در صورت دوم باید کسر شود.

نظریه (شماره: 3395/7 مورخه 1366/6/3 اداره حقوقی دادگستری)

با توجه به قواعد در صورت عدم دسترسی به متهم یا امتناع او از انتخاب نوع دیه، حاکم دادگاه از طرف او یکی از انواع دیه را انتخاب خواهد نمود.

وکیل دیه در

نظریه (شماره  4278/7 مورخه 1366/7/9 اداره حقوقی دادگستری)

اگر هیچ یک از انواع دیه در دسترس نباشد در موقع اجرای رای قیمت سوقیه یوم الادا معتبر است.

مبدا مهلت پرداخت دیه از تاریخ وقوع قتل است.

نظریه (شماره: 6142/7 مورخه 1366/9/19 اداره حقوقی دادگستری)

هرگاه اولیای دم از گرفتن دیه خودداری کنند و تقاضای قصاص نماید.

با توجه به اینکه دادسراها علی الاوصول فقط مامور اجرای احکام صادر از دادگاه هاهستند

و جزء آن در این زمینه تکلیف و اختیار دیگری ندارند

و با التفات به اینکه قصاص فقط در جرائم عمدی صادق بوده و درقتل غیر عمدی نمی تواند مصداق داشته باشد

وظیفه دادسرا روشن و مشخص است

که باید دیه را از محکوم علیه اخذ و در صندوق دارایی یا بانک، حسب دستورالعمل های صادره تودیع و به اولیای دم اخطار نماید

تا برای وصول آن مراجعه نمایند و تا هر زمان که مراجعه نکنند وجه در صندوق دولت یا بانک نگهداری خواهد شد.

نظریه (شماره: 6420/7 مورخه 1366/10/2 اداره حقوقی دادگستری)

همانطور که از مفاد استعلام پیداست محکوم به، نقره بوده و تبدیل آن به قیمت بدون رضایت اولیای دم مجوزی نداشته است.

در صورت عدم امکان تهیه درهم نقره، جانی باید یکی دیگر از انواع دیات را که تهیه آن ممکن باشدانتخاب نماید

و در صورتی ه هیچ یک از انواع دیه قابل تهیه نباشد،

رجوع به قمیت خواهد شد و در این صورت ملاک قیمت سوقیه یوم الاداء است و یوم الاداء همان روزی است

که وجه به دادسرا یا ولی دم پرداخت می شود و در صورتی که یا تراضی طرفین تبدیل به قیمت شده باشد،

آنچه مورد تراضی شده است، ملاک است.

وکیل در مشهد برای استیفای کامل حقوق قانونی در خدمت شماست

نظریه (شماره: 1923/7 مورخه 1366/10/19 اداره حقوقی دادگستری)

انتخاب نوع دیه با مسوول پرداخت آن است

و پس از تعیین نوع آن مادام که شروع به پرداخت نکرده است می تواند از آن عدول کند و نوع دیگر را انتخاب و پرداخت نماید.

زیرا دارای اختیار در تادیه است،

ولی پس از پرداخت تمام یا قسمتی از آن مجوزی برای عدول از آن و انتخاب نوع دیگر نیست.

النهایه باید توجه داشت در مواردی که محکوم به نوع معین از دیات باشد، تغییر آن به هر علت که باشد

محتاج به کسب تکلیف از دادگاه است و باید مراتب به دادگاه اعلام و طبق نظر دادگاه صادر کننده رای عمل شود.

وکیل دیه تصادفات در مشهد

قانون جدید بیمه اجباری نسبت به قوانین قبلی دارای تغییرات متنوعی است هم از نظر تعداد مواد قانونی افزایش داشته و هم از نظر عناوین ماهیتی و مفهوم حادثه ، تاسیسهای جدیدی بوجود آورده است . از نظر وکیل دیه تصادفات در مشهد ،  در این قانون کفه ترازو به نفع بیمه گزار و زیان دیده است .

بیشتر بدانید :
اعتبار صدای ضبط شده در دادگاه

برابر ماده 8 قانون اگر مبلغ دیه در ابتدای سال بعد افزایش یابد نیاز به اخذ الحاقیه و پرداخت مابه التفاوت نیست بلکه شرکت بیمه باید بر اساس نرخ دیه یوم الادا پرداخت نماید.در راههایی که خط کشی شده و یا مسیر گذرگاه غیر هم سطح در نظر گرفته شده عابران موظف به گذر از همان محلها هستند و اگر رعایت نکنند و عابر پیاده مقصر باشد و راننده هیچ تقصیری نداشته باشد و کلیه مقررات را رعایت کرده باشدولی قادر به کنترل وسیله نقلیه نباشد راننده هیچ مسنولیتی نخواهد داشت عدم مسنولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد بود و شرکت بیمه با ارایه قرار منع تعقیب یا حکم برانت مکلف به پرداخت برابر ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است  که توصیه می شود از وکیل دیه استفاده نمایید

وکیل دیه در مشهد : مهمترین قانون کاربردی که در حال حاضر برای تصادفات رانندگی وجود دارد ،قانون بیمه شخص ثالث اتومبیل است که در سال 1395 به تایید شورای نگهبان رسیده و لازم الاجراشده است .

تغلیظ دیه 

1.باسلام آیا در تصادفات رانندگی که خود راننده نیز مقصر حادثه است فوت کند

و این حادثه در ماه حرام اتفاق بیفتد دیه تغلیظ  شامل راننده مقصر نیز می شود ؟

وکیل  دیه در مشهد : خیر، مطابق تصویب نامه هیات وزیران مورخ96/7/12

دیه فوت راننده ی مسبب حادثه در ماه های حرام تغلیظ نخواهد شد.

2.سلام چنانچه فردی عابر در اثر برخورد وسیله نقلیه فوت نماید

و وسیله نقلیه  راننده مقصر بیمه نباشد،دیه عابر چه می شود؟

وکیل دیه در مشهد : ماده 26 قانون  جرایم راهنمایی و  رانندگی دیه عابر از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود.

3. در مواردي كه شخص به پرداخت ديه محكوم شده و مبلغي از بابت ديه پرداخت گرديده است،

پرداخت بقيه ديه چگونه است؟ آيا به قيمت روز است يا بايد با هم توافق نمايند يا ترتيب ديگر؟

نظريه شماره ۹۱۱۰/۷ – ۱۳۸۳/۱۲/۳

رجوع به قيمت يا در صورتي است كه طرفين تراضي نموده باشند.

در اين صورت آنچه مورد توافق گرفته است، در مقام اجراء وصول مي‌شود

و يا تعذر همه اعيان ديّات (تبصره ذيل ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامي) كه در صورت اخير بايد قيمت يوم‌الاداء را بپردازد.

اين در صورتي است كه دادگاه مبلغ معيني را در حكم ذكر نكرده باشد و الا بايد همان مبلغ پرداخت شود. بنابراين اگر آنچه بابت قسمتي از ديه پرداخت شده، مورد توافق اولياء دم (يا مجني‌عليه) و جاني قرار گرفته بوده و يا در حكم دادگاه ذكر شده بود، همان معتبر است و بر همان اساس وجه پرداختي محاسبه مي‌گردد و بر همان اساس مابقي ديه پرداخت مي‌شود، اما چنانچه توافقي در بين نباشد و در حكم دادگاه هم مبلغ معيني ذكر نشده باشد و صرفاً وجهي بابت ديه پرداخت شده باشد، بايد قيمت سوقيه يوم‌الاداء پرداخت گردد

 

درباره ی وکیل مدافع

مطلب پیشنهادی

وکیل سرقت – وکیل مشهد

وکیل در مشهد ، حصول بهترین نتیجه در دعاوی حقوقی ، کیفری ، ملکی ، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس