وکیل رابطه نامشروع در مشهد

 وکیل رابطه نامشروع ، سعی بر حصول بهترین نتیجه توسط وکیل رابطه نامشروع در مشهد ، خیانت و داشتن روابط نامشروع در مشهد وحتی زنا یکی از اولین اتهام‌هایی است که همسران هنگام اختلاف یکدیگر را به آن متهم می‌کنند و در قانون نیز شکایتی با عنوان شکایت جرم روابط نامشروع به رسمیت شناخته شده و از سوی دادگاه های کیفری در مشهد مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد.

 

در مورد اینکه چه اعمالی موجب تحقق عنوان رابطه نامشروع می شود، از نظر وکیل رابطه نامشروع در مشهد موضوع چالش برانگیز درمادهِ 637 قانون مجازات اسلامی است، بحث عنصر مادی آن (یعنی ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا) است. بنابراین باید به تحلیل این موضوع پرداخت که اساساً چه نوع روابطی بین زن و مرد فاقد علقهِ زوجیّت، ارتباط نامشروع یا عمل منافی  عفت غیر از زنا تلقی می‌شوند و مصادیق آن‌ها چه می‌باشند.

 

مصادیق جرم روابط نامشروع

در رابطه با موارد مطرح شده در ماده 637 قانون مجازات اسلامی از قبیل تقبیل و مضاجعه که جنبه حصری یا تمثیلی دارند را مورد بررسی قرار داد و تصریح کرد: موارد مطرح شده در این ماده جنبه تمثیلی و مصداقی دارند و قضات در موارد مشابه می‌توانند شخصا  ”‌ استماع تلفنی و یا پیامک به عنوان تنها سند یک پرونده مورد استناد قرار نمی‌گیرد.

زیرا دیوان عالی کشور آنرا رد خواهد کرد اما مکالمات قرینه بسیار قوی هستند برای رسیدن به ارتکاب جرم و روشن شدن حقیقت است درمورد داشتن رابطه تلفنی و پیامك عاشقانه و حتی مستهجن نیز در رویه قضایی فعلی متاسفانه با باز گذاشتن دست قضات در مواد قانونی مربوطه، آنها می‌توانند نسبت به این موارد علی الخصوص در مواردی كه شاكی خصوصی داشته باشد و تقاضای پی گیری کرده باشد حكم به مجازات متهمین صادر کنند.

 

شکایت رابطه نامشروع

رابطه نامشروع با توجه به اینکه از جرایم منافی عفت است مستقیما در صلاحیت دادگاه کیفری است بدین صورت که شاکی مدارک مورد ادعای خود را همراه شکایت کیفری رابطه نامشروع در مشهد را به دفتر شعبه دادگاه کیفری 2 تقدیم می نماید در صورتی که  دلایل شکایت کافی باشد رئیس دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی نموده و ابلاغیه برای شاکی و متهم ارسال میگرد.در صورت داشتن وکیل ، برای وکیل رابطه نامشروع نیز ارسال می گردد.

 

اثبات رابطه نامشروع

در صورتی که قصد شکایت کیفری در مشهد علیه فردی مبنی بر رابطه نامشروع دارید

یا فردی علیه شما رابطه نامشروع شکایت نموده می توانید مراحل زیر را انجام دهید :

بیشتر بدانید :
وکیل ضامن در مشهد

1.اخذ نوبت حضوری با وکیل متخصص رابطه نامشروع در مشهد

2. شرح جزییات پرونده به وکیل کیفری

3.تحویل مدارک به وکیل در مشهد ( برای اثبات ادعای خود یا دفاع از خود)

4.اقدام وکیل برای شکایت رابطه نامشروع یا دفاع از اتهام موکل

داشتن بهترین وکیل رابطه نامشروع در مشهد می تواند کمک بسیار زیادی به شما بکند

 

وکالت رابطه نامشروع
وکالت رابطه نامشروع

وکالت رابطه نامشروع

وکالت شاکی : دخالت وکیل کیفری باعث کاهش مدت زمان اثبات جرم رابطه نامشروع می شود، وکیل رابطه نامشروع با توجه با تجربه ای که دارد در صورتی که تشخیص دهد شکایت شما به نتیجه نمی رسد یا اصلا صلاح نیست شما را به عدم طرح شکایت راهنمایی می کند .با داشتن وکیل رابطه نامشروع در مشهد اصولا نیازی به حضور شاکی در دادگاه نخواهد بود.

وکالت متهم : مسائل کیفری و مخصوصا جرام منافی عفت، زنا و رابطه نامشروع با آبرو حیثیت انسانها در ارتباط است بنابراین ضرورت دخالت وکیل دادگستری که در زمینه جرایم منافی عفت تخصص  نیز داشته باشد بسیار احساس می شود. اعاده حیثیت وکیل از اتهام موکل مبنی بر رابطه نامشروع نیز توسط وکیل کیفری انجام می شود. از نظر وکیل پایه یک رابطه نامشروع در مشهد رضایت شاکی فقط موجب تخفیف در مجازات میشود ولی بعضی  محاکم کیفری با رضایت شاکی حکم بر برائت نیز می دهند.

قانونگذار نیز در قانون جدید با الهام از آموزه های دینی برای رسیدگی به شکایات منافی عفت محدودیت ایجاد کرده طوری که قضات محترم در محدوده شکایت باید تحقیق و رسیدگی نمایند ماده 192 این قانون چنین اشعار می نماید: انجام هرگونه تعقيب و تحقيق در جرائم منافي عفت ممنوع است و پرسش از هيچ فردي در اين خصوص مجاز نيست، مگر در مواردي كه جرم در مرئي و منظر عام واقع شده و يا داراي شاكي يا به عنف يا سازمان يافته باشد كه در اين صورت، تعقيب و تحقيق فقط در محدوده شكايت و يا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائي انجام مي شود.


تبصره ۱- در جرائم منافي عفت هرگاه شاكي وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد،
قاضي وي را توصيه به پوشاندن جرم و عدم اقرار مي كند.
تبصره ۲- قاضي مكلف است عواقب شهادت فاقد شرايط قانوني را به شاهدان تذكر دهد.

 

وکیل خوب رابطه نامشروع در مشهد

آرای دیوان عالی

رای وحدت رویه(شماره: 1189 مورخه 1336/3/30): 

منظور از عبارت عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس این استکه با مجنی علیها اعمال منافی عفت غیر از مواقعه انجام شده باشد والا ارتکاب مواقعه به عنف با زن یا دختر بدون رابطه زوجیت اعم از قبل یا دبر هتک ناموس (زنا) می باشدو تلقی لواط از وطی در دبر با اناث صحیح نیست.

بیشتر بدانید :
وکیل طلاق زوجه از همسر

رای شعبه 2 دیوان عالی کشور(شماره: 2174 مورخه 13374/17): 

بوسیدن زن کسی فی نفسه عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس می باشد و تلقی آن بعنوان شروع به عمل منافی به عنف صحیح نیست.

رای شعبه 10 دیوان عالی کشور(شماره: 722 مورخه 1335/2/20)

جرم رابطه نامشروع با زن، جرم مستمر محسوب می شود.( وکیل خوب رایطه نامشروع در مشهد )

رای دادگاه عالی انتظامی قضات(شماره: 4421 مورخه 1327/10/19)

به ورود مرد اجنبی در خانه زن شوهر دار در غیاب شوهر او صرفا رابطه نامشروع اطلاق نمی شود

چه ممکن است ورود او به قصد و منظور دیگری باشد.

 

وکیل رابطه نامشروع مشهد 

نظریات اداره حقوقی

نظریه(شماره: 979/7 مورخه 1363/3/2 )

صرف مکاتبه مبنی بر ابراز تمایل و علاقه به ازدواج بین زن و مردی که فاقد موانع نکاح باشند جرم تلقی نمی شود و با جرم نبودن عمل، اولیاء آن هم وصف شاکی خصوصی را نخواهند داشت.

و در مورد جرم متضرر یا متضررین از جرم به لحاظ رشد و بلوغ و رسیدن به سن قانونی شخصا شاکی خصوصی شناخته می شوند نه اولیاء آنان.

نظریه(شماره: 506/7 مورخه 1376/2/4)

با توجه به عدم شمول ماده (645)ق.م.ا. نسبت به ازدواج موقت و با عنایت به ملاک مستفاد از ماده (66) ق.م.ا. و با توجه به اینکه در تحقق رابطه نامشروع موضوع ماده (637) ق.م.ا. عدم علقه زوجیت است، در صورتی که دادگاه وجود رابطه زوجیت را بر اساس عقد ازدواج منقطع با اظهار طرفین ثابت و صادق بداند

مجوزی برای اعمال مجازات رابطه نامشروع مقرر در ماده (637) نخواهد بود.

نظریه(شماره: 2452/7 مورخه 1378/6/1)

صرف نوشتن نامه عاشقانه از مصادیق رابطه نامشروع محسوب نمی شود. وکیل رابطه نامشروع در مشهد

نظریه(شماره: 5881/7 مورخه 1378/9/15)

بیان تقبیل و مضاجعه در ماده 637 ق.م.ا. تمثیلی است و حصری نیست و شامل موارد مشابه که عمل منافی عفت به آن صدق نماید نیز می گردد.

نظریه(شماره: 1611/7 مورخه 1380/2/18)

جرم رابطه نامشروع موضوع ماده 637 ق.م.ا. از جرائم غیر قابل گذشت محسوب و مشمول ماده 277 ق.آ.د.ک. می باشد.

نظریه(شماره: 3880/7 مورخه 1381/4/19)

رابطه نامشروع، موضوع ماده 637 ق.م.ا. در قانون تعریف نشده مع هذا، همانطور که از عنوان آن برمی آید عملی دو جانبه یعنب توافق دو نفر(زن و م رد) اجنبی بر نوعی از روابط جنسی ناقص غیر از زنا و امثال آن است بنابراین صرف مکالمه تلفنی، قدم زدن در پارک یا خیابان، مکاتبه و… رابطه نامشروع به معنی یاد شده به شمار نمی آید.

بیشتر بدانید :
مهریه بر ذمه پدر زوج - وکیل مهریه در مشهد - وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

مشاوره تلفنی با وکیل رابطه نامشروع در مشهد رایگان است

 

بهترین وکیل رابطه نامشروع در مشهد

خلوت با نامحرم

سوال: خلوت با نامحرم از مصادیق ارتباط نامشروع است؟

جواب: خلوت با نامحرم در صورتی که از اوضاع و احوال طرفین احراز شود

که مجالست آنها با یکدیگر به قصد التذاد است

و موجب معقول و منطقی برای حضور آنان در یک محل

به صورتی که عنوان خلوت برآن صدق کند،موجود نبوده

و عرفا نیز اقدام آنان مذموم بوده و قابل توجیه نیست

از مصادیق ارتباط نامشروع بوده و مشمول ماده 637 قانون مجازات اسلامی است.

 

سوال:اگر در پرونده ای، زنی به جرم رابطه نامشروع با افراد مختلف و به دفعات مکرر اعتراف و به یک فقره زنا نیز چهار بار اعتراف کند آیا برای آن زن، فقط یک مجازات تعیین میگردد یا اینکه دو مجازات، یکی برای رابطه نامشروع و دیگری برای زنا؟

جواب: برای زنی که مرتکب رابطه نامشروع و زنا شده، فقط یک مجازات تعیین می شود زیرا:

اولا، رابطه نامشروع ماهیتا شیء واحد است و مختلف نیست و زنا فرد اکمل رابطه نامشروع است

و دلیل و شاهد بر این مطلب، ماده 637 قانون مجازات اسلامی می باشد که اشعار می دارد:

(…. مرتکب رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل  تقبیل یا مضاجعه شوند…..)

که ملاحظه می شود در این ماده، منظور اقانونگذار از رابطه نامشروع، اعم از تقبیل یا نضاجعه یا زنا.

بنابراین، زناهم، نوعی رابطه نامشروع است و فرد اکمل رابطه نامشروع است

پس باید برای زنی که هم مرتکب زنا شده و هم رابطه نامشروع، یک مجازات تعیین شود.

ثانیا، وقتی که زنا و رابطه نامشروع ماهیتا شیء واحد باشد از جرائم مشابه محسوب می شود

و به استناد ماده 47 قانون مجازات اسلامی فقط یک مجازات تعیین میشود

و تعدد جرم میتواند از علل مشدده کیفری باشد یعنی مجازات زنا تعیین می شود نه رابطه نامشروع.

 

مطالب مرتبط:

وکیل رابطه نامشروع در مشهد

وکیل خوب رابطه نامشروع در مشهد

بهترین وکیل رابطه نامشروع در مشهد

 

مشاوره تلفنی  با وکیل رابطه نامشروع در مشهد درحد یک دقیقه یا یک سوال کوتاه می باشد

درباره ی وکیل مدافع

مطلب پیشنهادی

وکیل خوب در مشهد

وکیل خوب در مشهد ، انتخاب یک وکیل خوب دادگستری در انجام یک پرونده بسیار موثر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس