وکیل طلاق در مشهد – بهترین وکیل خانواده در مشهد

وکیل طلاق در مشهد
وکیل طلاق در مشهد

 وکیل طلاق در مشهد

بهترین وکیل خانواده در مشهد

طلاق چیست؟

طلاق به معنای رهایی، ترک کردن و آزاد کردن است. در اصطلاح عبارت است از پایان دادن زناشویی به وسیله زن و شوهر است  معنی آن در حقوق عبارت است از انحلال عقد نکاح با رعایت تشریفات ویژه که  برای پایان بخشیدن به درگیری ها و تنش های موجود بین زوجین این راهکار انتخاب می گردد؛

چنانچه زن و شوهر به علتی نتوانند به هیچ وجه به سازش و تفاهم برسند پدیده طلاق، راه حل رایج و قانونی عدم سازش آنهاست در چنین شرایطی آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به این موضوع و آگاهی از حقوق و تکالیف خود و طرف مقابل باعث میشود که طرف دعوا در تصمیم گیری ها و اقدامات خود بهترین راهکار را برای جدایی با لحاظ حقوق خود انتخاب نماید. تضمین دستابی به حق مستلزم داشتن وکیل طلاق است.

وکیل طلاق

وکیل طلاق از زیر شاخه خانواده است از آنجا که مهم ترین دعاوی خانواده ، طلاق است و  افردا در جستجوی وکیل طلاق هستند تا بتوانند به اختلافات خود پایان دهند وکیل طلاق در این زمینه دخالت می کندکسی را می توان شایسته وکیل خوب دانست که پرونده موکل را به نحو احسنت انجام دهد و مساله موکل را مساله خودش محسوب کند و در حدی برای کار موکل دغدغه داشته باشد که نسبت به کار خود دارد ، عتبار و ارزش یک وکیل طلاق در مشهد به تلاشی است که برای به نتیجه رسیدن ، تک تک پرونده های موکلین انجام می دهد.

یک وکیل طلاق برای موفقیت در پرونده های موکلین واجد اطلاعات حقوقی به روز بوده و همچنین به قانون اجرای احکام و قانون اجرای محکومیت های مالی در خصوص مهریه، اشراف کامل داشته باشد همچنین یک وکیل حرفه ای و کارکشته طلاق در مشهد برای پرونده موکلش نهایت تلاش خود را می کند ولی هیچ تضمینی برای نتیجه ندارد چرا که تصمیم نهایی را قاضی محترم می گیرد.

 انواع طلاق

بر اساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکان پذیر است.
1. طلاق به درخواست مرد (زوج)؛
۲. طلاق به درخواست زن (زوجه)؛
٣. توافق زوجین برای طلاق.

طلاق به درخواست مرد 

در حقوق ایران مرد هر وقت بخواهد می تواند دادخواست طلاق بدهد و ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق بدهد باید حتما به دادگاه مراجعه کند و دادگاه گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد بود.

لزوم مراجعه به دادگاه
وفق قانون مدنی ماده ۱۱۳۳ (اصلاحی ۱۳۸۹/ ۸ / ۱۹ ) مرد  می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید هرچند قبل از این اصلاح هرگاه زوج مایل بود که همسرش را طلاق دهد به دفاتر ثبت طلاق مراجعه و با حاضر کردن دو شهود مرد عادل و بالغ و پرداخت کلیه حق و حقوق مالی زوجه و جاری شدن صیغه طلاق همسر خود را طلاق می داد.

ارجاع به داوری

همان گونه که قانون گذار در ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ بیان نموده، در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی ارجاع به داوری از ضروریات می باشد و بعد از معرفی داور و اظهارنظر ایشان مبنی بر عدم سازش زوجین، گواهی عدم امکان سازش صادر می گردد.

تعین تکلیف حقوق  زوجه

قانون گذار در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تصریح نموده، دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. وکیل طلاق ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است.

طلاق به درخواست زن 

طبق قانون مدنی زن از سه طریق می تواند به طلاق دست یابد وکیل مجرب طلاق هر کدام را به صورت جداگانه و مفصل نقل قول می نماید، برای حصول بهترین نتیجه بهتر است که کار خود را به وکیل  پایه یک طلاق واگذار نمایید.

1. نپرداختن نفقه

بر طبق ماده ۱۱۲۹ زن میتواند در صورت  عجز شوهر از دادن نفقه یا امتناع از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام شوهر توسط به تادیه نفقه از دادگاه تقاضای طلاق کند. وکیل طلاق در مشهد مقصود از نفقه در فقه آینده است و نفقه گذشته به این معنا که باید ابتدا حکم اجبار به انفاق صادر شود و شوهر از پرداخت نفقه زمان بعد از صدور حکم خودداری کند .

بیشتر بدانید :
فسخ نکاح - وکیل خوب برای طلاق در مشهد

2. عسر و حرج زن

قانون مدنی در ماده ۱۱۳۰ به زن این حق را داده است در صورتی که ادامه زندگی برای وی با مشقت همراه باشد مشمول عسر و حرج قرار گرفته و از دادگاه درخواست طلاق نماید اثبات عسر و حرج نیاز به وکیل ماهر و کارکشته دعاوی طلاق دارد. تبصره این ماده مصادیق عسر و حرج را بر شمرده است که اهم آن عبارتند از:

– ترک زندگی خانوادگی از سوی زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه؛
– اعتیاد مرد به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد؛
– ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد؛
ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه و العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند.
مواردی که قانون از آنها برای طلاق نام برده،حصری نیست. سبب عسر و حرج باید در زمان اقامه دعوی و زمان صدور حکم وجود داشته باشد،معیار عسر و حرج نوعی و شخصی است و  ار اثبات هر یک از این موارد بر دوش زوجه است که بهتر است از وکیل طلاق مشهد کمک بگیرد.

3. اثبات تخلف از شروط ضمن عقد

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی عنوان می کند طرفین عقد ازدواج می توانند در ضمن عقد نکاح هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد نکاح نباشد بگذراند؛ بنابراین، زوجه می تواند در ضمن عقد، شرایطی را بر شوهر بار کند که در صورت تخلف مرد وي حق وکالت در طلاق داشته باشد که در صورت تخلف زوج از این شروط، زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه ضمن اثبات تخلف زوج، از حق وکالت خود مبنی بر طلاق استفاده نماید.

در حال حاضر در قباله های ازدواج مطالبی تحت عنوان شرایط ضمن عقد چاپ شده که اکثر آنها یا از ماده ۸ قانون حمایت از خانواده ۱۳۵۳ گرفته شده یا در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مذکور مصادیق عسر و حرج آورده شده است.

4. وکالت حق طلاق

حق طلاق قابل واگذاری به زن نیست ولی اعطای وکالت در طلاق و مطلق و بلاعزل صحیح است مقنن از وکالت مقید و مشروط صحبت کرده است ولی وکالت مطلق در طلاق نیز معتبر است به این معنا که بدون تحقق به هر گونه شرطی زن وکیل مرد در طلاق باشد.

در صورت پیش‌بینی وکالت زن در طلاق مراجعه به دادگاه جهت دریافت گواهی عدم امکان سازش لازم است ولو وکالت مطلق باشد وکیل حق طلاق در مشهد در طلاق به درخواست زوجه با داشتن وکالت حق طلاق دادگاه حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق صادر می کند.

در طلاق به درخواست زوجه دادگاه حکم به الزام زوج به طلاق صادر می کند و مدت اعتبار حکم طلاق ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی است و در صورت تسلیم حکم به دفترخانه توسط زوجه و امتناع زوج اجرای صیغه ، صیغه طلاق  اجرا و ثبت می‌شود.

اصطلاح وکیل طلاق غیابی

افرادی که در شهر مشهد درگیر دعاوی خانواده  هستند در مواردی به دنبال وکیل طلاق غیابی در مشهد هستند، از نظر وکیل طلاق  منظور از طلاق غیابی یعنی صدور رای طلاق بدون حضور طرف دیگر هست که در اینطورت رای غیابی بوده و  مشمول مقررات رای غیابی و قابل واخواهی می باشد.

طلاق غیابی از طرف مرد

مطابق قانون مدنی ایران حق طلاق مرد داده شده است و زن چه در دادگاه خانواده حاضر شود و چه نشود حکم راجع به طلاق صادر می شود. اما اگر زن وکیل طلاق نداشته باشد یا در دادگاه حضور نیابد و لایحه هم ندهد رای صادره راجع به طلاق، نسبت به زن غیابی می شود و زن در مهلت 20 روز حق واخواهی دارد. در اینصورت امکان اجرای رای طلاق وجود دارد اما برای ثبت طلاق، مرد باید حق و حقوق مالی زن که عبارت است از مهریه، اجرت امثل ایام زوجیت، نفقه ایام عده، نفقه معوقه که در رای تصریح شده است را به صندوق دادگستری تودیع نماید.

بیشتر بدانید :
حذف نام همسر از شناسنامه بعد از طلاق

طلاق غیابی از طرف زن

طبق قانون مدنی و مقررات فقهی طلاق در اختیار مرد است و زن تنها با داشتن دلیل موجه از جمله  تخلف شروط ضمن عقد، و اثبات آن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند که زن در صورت تصمیم به طلاق یکطرفه، ابتدا بایستی مشاوره های طلاق را انجام دهد سپس دادخواست طلاق از طریق دفاتر خدمات قضایی به دادگاه خانواده مشهد ارجاع میگردد. اگر زوج وکیل دادگستری انتخاب نکرده باشد، با وجود ابلاغ، در دادگاه حضور نیابد و لایحه نفرستد و برگه ی ابلاغیه به خود شخص زوج داده نشده باشد، دادگاه رای طلاق غیابی نسب به زوج صادر می کند.

وکیل خانواده

وکیل خانواده به وکیلی می گویند که با تخصص در زمینه دعاوی خانواده و کسب تجارب و توانایی لازم می تواند در دعاوی خانوادگی و امور مربوط به همسر و فرزندان و دعاوی مالی ناشی از نکاح، علی الخصوص مطالبات زوجه اعم از مهریه و نفقه و اجرت المثل، طلاق توافقی  و … به کمک به شهروندان بیاید.

وکیل خانواده سعی در صلح و سازش بین زوجین خواهد نمود و در نهایت چنانچه امکان صلح و سازش وجود نداشته باشد به طرح دعوا اقدام می نماید و در تمام مراحل با مشاوره ی دقیق و حساب شده پرونده ی شما را در کمترین زمان با کسب بهترین نتیجه به پایان می رساند. لذا با مراجعه به دفتر وکیل خوب ، روند پیشرفت پرونده و احتمال موفقیت در پرونده بیشتر می باشد.

دادگاه خانواده

دادگاه خانواده دادگاهی است که قوه قضاییه به جهت رسیدگی به اختلافات مرتبط با امور خانواده تاسیس کرده است. به موجب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قوه قضاییه مکلف است در هر حوزه قضایی به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. وکیل خانواده در مشهد در شهرهای بزرگ مانند تهران و مشهد مجتمع قضایی جداگانه با عنوان دادگاه خانواده که از چندین شعبه تشکیل شده است، به دعاوی خانواده رسیدگی می نمایند.

تابع تشریفات نبودن:

شروع رسیدگی به دعاوی و ادامه یافتن آن در این دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست می‌باشد، ولی تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد. تشریفات و نحوه ابلاغ در این دادگاه‌ها مطابق قواعد عام آیین دادرسی مدنی است رعایت اصول دادرسی از نظر وکیل خانواده در مشهد الزامی است.

حضور قاضی مشاور زن:

دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد، قاضی انشاء کننده رای باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخاف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

ارجاع به مشاوره :

به منظور جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، بر اساس قانون حمایت خانواده، زوچیت ابتدا باید به مراکز مشاوره خانواده مراجعه نمایند سپس در صورتی که این تلاش به نتیجه منجر نشد، طرح دعوا در دادگاه خانواده صورت می‌گیرد.

دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده

1.نامزدی و خسارت ناشی از برهم زدن آن
2.نکاح دائم ،موقت و إذن در نکاح
3.شروط ضمن عقد نکاح
4.ازدواج مجدد
5.جهیزیه
6.مهریه
7.نفقه زوجه و أجرت المثل ایام تصرف
8.تمکین و نشوز
9.دعاوی طلاق،رجوع،فسخ و انفساخ نکاح،بذل مدت و انقضای آن
10.حضانت و ملاقات طفل
11.نسب
12.رشد،حجر و رفع آن
13.ولایت قهری،قیومیت،امور مربوط به ناظرو امین اموال محجوران،امور حسبی و وصایت در امور مربوط به آنان
14.نفقه اقارب
15.امور راجع به غایب مفقودالاثر
16.سرپرستی کودکان بی سرپرست
17.اهدای جنین
18.تغییر جنسیت

حق دسترسی به وکیل خانواده

در موقعیتی که بنیان خانواده ها به سستی و سردی گرویده و درصد نسبتا زیادی از زوجین، مدتی پس از عقد، به دلایل مختلف با همسر خود به اختلاف رسیده و احساس می نمایند که تنها پناهگاه خود در زندگی را از دست داده اند، لذا این حق مسلم ایشان است که امکان مراجعه وکیل خانواده را برای خود هموار نموده و از راهنمایی های صادقانه و پشتیبانی های بی دریغ وکلای مجرب و موفق دعاوی خانواده بهره مند گردند.

از آنجایی که تمام افراد اطلاعات کامل و کافی از قوانین و روند رسیدگی به پرونده ها ندارند، با یک اظهار یا طرح دعوا اشتباه یا ناقص پرونده ای که امکان پیروزی در آن دارند را از دست می دهند. دفاع از دعوی صرف داشتن اطلاعات حقوقی در محاکم خانواده نیست، کسب تچربه در دعاوی متعدد خانواده و اقدامات درست و به موقع ، آشنایی با رویه دادگاه بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور و … در پیروزی نقش زیادی دارد. برای دفاع بهتر و موفق تمام مواد قانونی مرتبط ، آراِء و نظریات حقوقی را بررسی می کند.

بیشتر بدانید :
مهریه - وکیل خانواده در مشهد

اهمیت داشتن وکیل خانواده

برای طرح دعاوی خانواده الزامی به داشتن وکیل دادگستری نیست ولی عدم اطلاع از حقوق و قانون خانواده و از طرفی کوتاه بودن فرصت های پیش آمده آن هم در جلسه دادگاه خانواده که بسیار کوتاه است و ممکن است توسط خود موکل از دست برود و کار به  سختی بکشد. لذا توصیه می شود پرونده خود را وکیل خانواده بسپارید.

یک اختلاف خانوادگی ممکن است ادامه پیدا کند و با کشیده شدن کار به جاهای باریک، انواع و اقسام شکایت‌ها حتی شکایت کیفری مطرح شود و هزینه های زیاد بر زوجین و خانواده ها تحمیل نماید که در این مواقع ضرورت دخالت یک وکیل ، که متعهد ،ماهر و دلسوز باشد، بیشتر احساس می شود.

تعداد بسیار زیاد پرونده در امور دعاوی و اختلافات خانوادگی در مشهد لزوم مشاوره با یک وکیل دادگستری را jوجیه می کند. جهت درخواست وکیل خانواده در مشهد که مجرب و متخصص نیز باشد می توانید با شماره وکیل پایه یک دادگستری تماس بگیرید.

با توجه به تغییرات قانونی از جمله تصویب قانون جدید حمایت از خانواده و همچنین قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اگاهی کامل از قوانین ذکر شده و همچنین رویه قضایی برای احقاق حقوق، ضرورت معرفی وکیل خانواده را به دادگاه بسیار توجیه می نماید.

چگونه وکیل خوب برای پرونده خانواده در مشهد پیدا کنیم؟

افراد در جستجو وکیل خانواده به دنبال آدرس و دفتر وکالت یکی از وکلای خوب خانواده در مشهد جهت طرح دعوای خود یا دفاع هستند راههای زیادی برای پیدا کردن وکیل خوب وجود دارد از جمله درخواست معرفی وکیل خانواده از دوستان و آشنایان ، جستجو در اینترنت با عبارت های تفصیلی و توجه به نظرات کاربران است.

برای اینکه خوب بودن یک وکیل را تشخیص دعدد را تشخیص دهید توصیه می شود حضور خود را نزد وکیل خانواده خوب در مشهد ( متخصص ) و غیر متخصص تجربه تا تفاوت را درک کنید. شما می توانید با شماره تلفن های اعلام شده به راحتی موضوع خود را به صورت تلفنی با لیست وکلای خانواده ما مطرح نمایید و پاسخ کوتاه دریافت نمایید.

 به جای تمرکز و دقت بر روی سن و جنسیت وکیل دادگستری آقا یا خانم ، در مورد توانایی های او در انجام موضوع پرونده تمرکز کنید است برای یک انتخاب خوب به جای تمرکز بر روی این موارد بر روی خصوصیاتی همچون حسن شهرت، امانتداری و توانایی های علمی وکیل پایه یک دادگستری  تمرکز نمود.

توصیه ما این است قبل از اقدام ، موضوع خود را وکلای ما در مشهد در میان گذاشته و نظرات آنها را بخواهید و در نهایت وکالت خود را به وکیلی که زمینه امور خانوادگی به صورت تخصصی کار می کند محول نمایید . هرچند که ممکن است وکلای زیادی در این زمینه وجود داشته باشند ولیکن پیدا نمودن یک وکیل خوب خانواده در مشهد کار دشواری نیست.

ویژگی های بهترین وکیل خانواده

طبیعی است که انسان همیشه به دنبال بهترین ها بوده است و وکالت نیز از این موضوع مستثنی نبوده است. مردم مشهد در هنگام بروز مشکلات قضایی و قرار گرفتن در ابهام و نگرانی به دنبال بهترین وکیل طلاق برای موضوع پرونده خود هستند و برایشان جای سوال است که بهترین وکیل خانواده مشهد کیست ؟

بهترین وکیل دعاوی خانواده با داشتن اخلاق حرفه ای و اشراف کافی به مسائل و داشتن تخصص لازم در پرونده های خانواده در تنگناهای دادرسی موکل خود را به بهترین شکل مشاوره  و وکالت می نماید و بخاطر حق الوکاله موکل را به بیراهه نمی کشد.

1.تسلط بر قانون حمایت از خانواده و نظریات مشورتی

2.تسلط کامل بر رویه قضایی شعبات دادگاه خانواده

3.جلوگیری از مطرح شدن پرونده های متعدد توسط زوجین

4. حفظ آرامش و جلوگیری از اختلافات و تنش ها

اغراق آمیز است که  در ایران یا شهر مشهد یک وکیل پایه یک دادگستری را بعنوان بهترین وکیل در مشهد معرفی کنیم چرا که شاخه های مربوط به کار وکالت بسیار متنوع و پیچیده می باشد و یک وکیل دادگستری نمی تواند بر تمام مباحث حقوقی تسلط کافی داشته باشد . اما ممکن است در حوزه خاصی مثلا خانواده با توجه به متخصص و مجرب بودن به عنوان بهتری وکلای خانواده شناخته شود.

درباره ی وکیل مدافع

مطلب پیشنهادی

تشریفات طلاق رجعی – وکیل خانواده در مشهد

تشریفات طلاق رجعی در طلاق رجعی تشریفات خاصی، طبق تبصره ی 4  ماده واحده، مقرر …

Call Now Buttonتماس