وکیل عدم ثبت ازدواج – وکیل مشهد

وکیل مشهد

مشاوره و وکالت تخصصی

تیمی از وکلای خوب دادگستری 

مهم ترین اثر ثبت نکاح، آسان شدن اثبات نکاح می باشد. علاوه بر این ثبت نکاح، میزان تقید افراد به پیمانشان را بیشتر نموده و جلوی ازدواج های بعدی، تدلیس و فریب در ازدواج را می گیرد؛ زیرا این ثبت در شناسنامه افراد صورت می گیرد. ثبت نکاحاین مزیت را دارد که طرفین می توانند حقوق متقابلشان را از هم مطالبه نمایند، حقوق فرزندان ناشی از این ازدواج نیز بیشتر تأمین میگردد؛ زیرا زمانی که ازدواج ثبت نشده باشد، هرکدام از طرفین می توانند از انجام تکلیف خود سرباز زده و حتى منکر وجود رابطهزوجیت یا ابوت گردند و این نشان میدهد که ثبت ازدواج در اثبات وجود رابطه زوجیت بسیار مؤثر خواهد بود. علاوه بر این، موقع ثبتنکاح، از طرفین گواهی صحت از امراض مسری مطالبه می شود و جلوی شیوع بیماری ها و تولد فرزندان بیمار تا حدود زیادی گرفته خواهد شد.

 از نظر وکیل کیفری ارکان تشکیل دهنده جرم عدم ثبت نکاح وطلاق جرم عدم ثبت نکاح و طلاق نیز همانند سایر جرائم، جهت تحقق، به سه رکن قانونی، مادی و معنوی نیازمند است که طی سه گفتار جداگانه آنها را بررسی می نماییم.

عنصر قانونی
منظور از عنصر قانونی، قانونی است که به موجب آن عمل مذکور ممنوع گردیده است و در صورت ارتکاب برای آن مجازات تعیین گردیده است. اولین بار در مقررات ایران، ماده یک قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰، عدم ثبت نکاح را جرم انگاری نمود و مرد را مکلف کرد ظرف بیست روز پس از وقوع ازدواج یا طلاق در محلیnولو غیر از دفتر خانه آن را ثبت کند و در سال ۱۳۱۶ این مقررهnاصلاح و مهلت بیست روزه مذکور حذف و شوهر مکلف به ثبت واقعه در دفاتر رسمی شد. در قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ۶۴۵ ق.م.ا این مسئله جرم انگاری شده بود و ماده ۶۴۵ مقرر میداشت: «به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس  تعزیری تایک سال محکوم می گردد.» عیب این ماده این بود که صرفأ ثبت ازدواج دائم را الزامی دانسته بود و در مورد ازدواج موقت مقرره ای نداشت و باعث رواج بی بند و باری هایی به نام ازدواج موقت می گردید و بیشترین آسیب را نیز فرزندان ناشی از نکاح موقت میدیدند.

بیشتر بدانید :
اجرای مهریه از طریق اداره ثبت - وکیل خانواده در مشهد

 وکیل مهریه در مشهد

 ثبت نکاح موقت در موارد زیر الزامی است .

. باردار شدن زوجه؛

۲. توافق طرفین

٣. شرط ضمن عقد.

به نظز وکیل در مشهد در چنین مواردی اگر زوج متاهل باشد و همسر دوم موقت برگزیند جهت ثبت بایستی به دادگاه مراجعه نمایند.

در واقع قانون گذار در مقابل فشار موافقان ثبت تسلیم شد و ثبت نکاح موقت را آن هم به صورت مشروط، الزامی دانست. ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز ضمانت اجرای کیفری عدول از ثبت نکاح را پیش بینی نمود و بر اساس آن «چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامیاست از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه، به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.»

عنصر مادی
رفتار مجرمانه جرم عدم ثبت وقایع ازدواج و طلاق براساس مستندات قانونی اعلام شده  « ثبت نکردن یا اعلام نکردن» می باشد که به صورت فعل منفی یا ترک فعل محقق می گردد و در هر دو ماده مستند این جرم (ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده) تکلیف ثبت وقایع ازدواج و طلاق برعهده مرد گذاشته شده است بنابراین عدم ثبت آن از سوی مرد جرم بوده و فقط مرد قابل مجازات خواهد بود بدین ترتیب زن تکلیفی به ثبت ندارد و قابل مجازات نیست. آنچه در مورد «رفتار مجرمانه» باید بدانیم اولا: برخلاف قانون مجازات اسلامی، که موضوع جرم را عدم ثبت واقعه «ازدواج دائم، طلاق، رجوع» اعلام می کند ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده موضوع جرم را گسترش داده و ثبت موارد ذیل را نیز الزامی می داند:
1- ثبت فسخ نکاح ۲- اعلام بطلان نکاح ٣- ثبت انفساخ نکاح ۴-اعلام بطلان طلاق ۵- ثبت نکاح موقت در موارد خاص

بیشتر بدانید :
وکیل خوب دادگستری - وکیل در مشهد - وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

ثانيا: در هر دو قانون موضوع این جرم ثبت باید وفق مقررات در دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد بنابراین اگر مرد این وقایع را طی یک سند عادی یا بدون رعایت تشریفات قانونی به ثبت رسمی رسانده باشد باز هم به تکلیف عمل نشده و مرد قابل مجازات خواهد بود. ثالثا: برخلاف ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی، برای ثبت واقعه رجوع مهلت یک ماده از سوی مقنن در ماده ۴۹ ترتیب داده شده است بنابراین برخلاف موارد دیگر از جمله واقعه طلاق، نکاح، فسخ نکاح، اعلام بطلان نکاح یا طلاق که باید فوری به ثبت برسند ثبت واقعه رجوع مهلت یک ماه دارد. رابعا: جرم عدم ثبت نکاح یا طلاق، جرمی مستمر است و در طول زمان امتداد دارد.

 عنصر معنوی
منظور از عنصر معنوی، وجود اراده ارتكاب فعل مجرمانه در شخص است. جهت وقوع جرم مذکور، مرد باید اراده عدم ثبت داشته باشد؛ بنابراین اصولا اگر بر اثر بی سوادی یا عدم آگاهی این ترک فعل صورت بگیرد، جرم نخواهد بود.از نظر وکیل خانواده در مشهد،  جهل به حکم مسموع نیست. جرم عدم ثبت نکاح و طلاق و غیره، جرمی مطلق است و نیاز به سوءنیت خاص ندارد و صرف وجود سوءنیت عام جهت وقوع آن کفایت می کند.

درباره ی وکیل مدافع

مطلب پیشنهادی

وکیل خوب در مشهد

وکیل خوب در مشهد ، انتخاب یک وکیل خوب دادگستری در انجام یک پرونده بسیار موثر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس