وکیل کلاهبرداری در مشهد – 09155003417 – وکیل در مشهد – وکیل پایه یک دادگستری

وکیل کلاهبرداری در مشهد، جرم کلاهبرداری از جمله جرایمی است که به دلیل پیچیدگی و مجازات شدید، برای شکایت یا دفاع از رونده کیفری کلاهبرداری، نیاز به یک وکیل کلاهبرداری در مشهد دارد. وکیل کلاهبرداری تمام جرایم در حکم کلاهبرداری مانند فروش مال غیر، تبانی برای انتقال مال غیر، معاونت در جرم کلاهبرداری، انحصار وراثت، جعل اسناد، ثبت ملک، تقسیم منافع سازمان، معامله معارض، فروش ارز دولتی و … تسلط کافی دارد.

وکیل کلاهبرداری

کلاهبرداری عبارت است از بردن مال غیر از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل متقلبانه.شرط تحقق جرم کلاهبرداری ، توسل به وسایل متقلبانه و اغفال قربانی و بردن مال او است .وکیل کلاهبرداری در مشهد : به جهت اثر نامطلوبی که درنظم و امنیت جامعه ایجاد می کند ، ازجرایم غیر قابل گذشت است . و تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی ، نباید صرفا با تقاضای شاکی خصوصی ، آغاز و با گذشت وی متوقف شود . قوانین کیفری هم منافاتی با این امر ندارد .در صورت استرداد شکایت شاکی و گذشت وی ، محکومین می توانند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای تخفیف نمایند .

وکیل مشهد : در کلاهبرداری عملیات متقبلانه بایستی مقدم بر بردن مال باشد.

 

عناصر جرم کلاهبرداری :

الف – عنصر قانونی :
ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری و دو تبصره ذیل آن عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را تشکیل می دهد .

ب – عنصر مادی :
در بحث عنصر مادی این جرم موارد ذیل قابل توجه است :
1- رفتار مادی فیزیکی :
عنصر مادی کلاهبرداری با فعل تحقق می یابد و ترک فعل برای تحقق این جرم کفایت نمی کند .
عنصر مادی جرم کلاهبرداری متضمن اعمال ذیل است :
اول – توسل به وسایل متقلبانه ( فعل مثبت )
دوم – متقلبانه بودن وسایل مورد استفا ده
سوم -اغفال و فریب قربانی
چهارم – تعلق مال برده شده به دیگری
پنجم – حصول نتیجه
2 – شرایط تحقق جرم از نظر قانون :
متقلبانه بودنن وسایل مورد استفاده
اغفال قربانی در نتیجه بکار بردن وسایل متقلبانه
تعلق مال به غیر
اگر کسی مال خود را به رهن بگذارد ، لیکن بعدا با انجام مانور متقلبانه بتواند آن را از رهن در آورد ، عملش جرم نیست ، چون مال متعلق به خودش بوده است .
3 – حصول نتیجه :
در کلاهبرداری هدف بردن مال غیر است و تا مال تحصیل نشود ، جرم محقق نشده است . لذا بردن مال دیگری باعث ضرر به قربانی شده و باعث انتفاع کلاهبردار نیز می شود .
مانور متقلبانه و فریب باید قبل از تحصیل مال باشد والا کلاهبرداری نیست .

بیشتر بدانید :
وکیل جرم اختلاس در مشهد

ج – عنصر معنوی :
عنصر معنوی جرم کلاهبرداری از دو جزء تشکیل می شود :
1 – سوء نیت عام : قصد ارتکاب عمل مادی فیزیکی ، یعنی عمد در توسل به وسایل متقلبانه
2 – سوء نیت خاص : قصد رسیدن به نتیجه ، یعنی قصد بردن مال غیر .
حیله و تقلب رکن رکین جرم کلاهبرداری است ، حیله و تقلب چیزی فراتر از دروغ محض است و عرف ، دروغ محض را حیله و فریب نمی داند .
رای شماره 96 -13233/6/23 شعبه دوم دیوان عالی کشور :
صرف گرفتن وجوهی از اشخاص برای وارد کردن آنها به خدمت دولتی و انجام تعهدات نمی تواند دارای جنبه کیفری و مشمول عنوان کلاهبرداری گردد .

یک وکیل خوب علاوه بر دفاع به دنبال رضایت شاکی نیز هست

 

مصادیق تمثیلی وسایل متقلبانه 

1 – مغرور کردن مردم به وجود شرکتها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم
2 – مغرور کردن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی
3 – امیدوار کردن مردم به امور غیر واقع
4 – ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیر واقع
5 – اختیار اسم یا عنوان مجرمانه
6 – وسایل تقلبی دیگر

رای شماره 2496 – 1337/4/31 شعبه دوم دیوان عالی کشور :
اگر کارمندی مدد معاش دختر خود را که شوهر کرده بگیرد ، عمل کلاهبرداری نخواهد بود .
اگر بدهکاری علی الظاهر به منظور پرداخت دین خود ، قبض رسید را از بستانکار خویش تحویل بگیرد اما بدهی خود را نپردازد ، کلاهبردار محسوب می شود .
اگر کسی سند ملک را از صاحبش بگیرد تا مبلغ دو میلیون تومان وام برای او بگیرد اما بعد صد میلیون تومان وام بگیرد و به مالک فقط دو میلیون را بدهد عملش کلاهبرداری نیست . زیرا مانور متقلبانه ای نداشته و در ندادن مبلغ اضافی به مالک ، ترک فعل وجود دارد ، در صورتی که کلاهبرداری فقط با فعل مثبت تحقق خواهد یافت .
اگر کسی چکی را جعل کرده و به کس دیگری بدهد و ملک او را ببرد ، عملش جعل و کلاهبرداری است
کلاهبرداری ممکن است با تبانی صورت پذیرد ، لذا کلاهبرداری به نفع دیگری نیز متصور است .
اگر کسی که اتومبیلش تصادف نموده و قرار است از بیمه خسارت بگیرد ، و برای گرفتن خسارت بیشتر فاکتور سازی کند ، کلاهبردار است .

بیشتر بدانید :
مرور زمان در جرایم کیفری - وکیل در مشهد

 

شروع به کلاهبرداری

هرگاه کسی قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید؛ لیکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، مرتکب شروع به جرم گردیده است که در مورد کلاهبرداری؛ مجرم باید با قصد ارتکاب جرم توسل به وسایل متقلبانهای نماید تا مال را از ید بزه دیده خارج کند؛اما به واسطه عاملی خارج از اراده او جرم محقق نگردد. مشاوره با وکیل کلاهبرداری در مشهد

به موجب تبصره ۲ ماده ۱ ق.ت.م.م.آ.آ.ک. مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود.از این رو مجازات شروع به جرم کلاهبرداری ساده یک سال و مجازات شروع به جرم کلاهبرداری مشدد ۲ سال خواهد بود البته در صورتی که عمل انجام شده مرتکب جرم خاصی باشد، به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد. در مجازات شروع به جرم کلاهبرداری متعدد چنانچه مستخدمان دولتی در رتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم طراز آنها باشند، بهانفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می گردند. مشاوره با وکیل کلاهبرداری در مشهد 09155003417

 

معاونت در جرم کلاهبرداری

قانون گذار مصادیق معاونت را در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی به صورت حصری تعیین نموده و در ادامه شرایط و ارکان تحقق آن از جمله «وحدت قصد و تقدیم یا مقارن زمانی بین رفتار معاون و مرتکب» رااعلام نموده است. در جرم کلاهبرداری نیز معاون جرم، شخصی است که جهت ارتکاب کلاهبرداری اقدام به تهیه وسایل ارتکاب جرم و ارائه طریق ارتکاب جرم به مرتکب و تسهیل وقوع جرم می نماید.

 

مشارکت در جرم کلاهبرداری

هرکس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی مشارکت کند و جرم «مستند به رفتار همه آنها» باشد، خواه رفتار هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواهمتفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او «مجازات فاعل مستقل آن جرم» است. به عنوان مثال در خصوص جرم کلاهبرداری اگر متهمين متعدد باشند و برخی با توسل به وسایل متقلبانه بزه دیده را اغفال و سایرین اموال وی را تحصیل نمایند، عمل ارتکابی نسبت به تمام مجرمان کلاهبرداری خواهد بود، منوط به اینکه قصد نامبردگان نیز بر ارتکاب بزه باشد.وکیل کلاهبرداری در مشهد

بیشتر بدانید :
تعدد جرم - وکیل در مشهد - وکیل خوب در مشهد

 

دادگاه صالح در کلاهبرداری

فرد زیان دیده باید بداند کدام مرجع قضائی مشهذ صلاحیت رسیدگی به شکایت وی را دارد تا شکایت خود را به آن مرجع قضائی تقدیم نماید. برای شناسایی مرجع قضائی صالح ابتدا به بررسی صلاحیت می پردازیم. الف) صلاحیت ذاتی مراجع قضائی در رسیدگی به جرم کلاهبرداری:مطابق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد: «دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد» و در صلاحیت دادگاه کیفری یک نیز مقرر شده: حبسهای درجه چهار و بالاتر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می گردند؛ بنابراین به جرم کلاهبرداری که مجازات آن دو تا ده سال حبس پیش بینی شده است، در دادگاه کیفری یک رسیدگی می گردد.

از نظر یک وکیل خوب کلاهبرداری در مشهد در خصوص صلاحیت رای وحدت رویه است که با هر مبلغ ، دادگاه کیفری 2 صالح می باشد.

 

صلاحیت محلی مرجع قضائی در رسیدگی به جرم کلاهبرداری: با توجه به منطوق مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می دارد: «متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقعشده باشد» و همچنین شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.» باید گفت دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم انتقال به غیر «دادگاه محل وقوع جرم» می باشد؛ یعنی دادگاهی که در محل انجام رفتار مجرمانه قرار گرفته است صلاحیت رسیدگی دارد.

بعنوان مثال دادسرای صالح برای جرم کلاهبرداری در مشهد ، دادسرای منطقه محل وقوع جرم است و بعد از صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری 2 مشهد ارسال می شود

درباره ی وکیل مدافع

مطلب پیشنهادی

وکیل سرقت – وکیل مشهد

وکیل در مشهد ، حصول بهترین نتیجه در دعاوی حقوقی ، کیفری ، ملکی ، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس